Trusted Shops FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące gwarancji zwrotu pieniędzy

Tu znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące gwarancji zwrotu pieniędzy.

Odpowiedzi Trusted Shops

Co daje mi jako sprzedawcy internetowemu gwarancja Trusted Shops?

Dzięki gwarancji zwrotu pieniędzy klienci sklepu internetowego mogą się zabezpieczyć przed utratą wpłaconej ceny zakupu w przypadku braku dostawy lub braku zwrotu pieniędzy po odstąpieniu od umowy. Sklepy otrzymują gwarancję zawsze razem ze znakiem jakości, ponieważ połączenie to wzmaga zaufanie klientów i pomaga zwiększyć konwersję w sklepie.
Wiele sklepów internetowych w Europie zostało już wyróżnionych znakiem jakości Trusted Shops i oferuje swoim klientom naszą gwarancję zwrotu pieniędzy. Dzięki temu szerokie grono kupujących w Internecie wie, że może bez wahania zaufać certyfikowanym przez nas sprzedawcom. Gwarancja zapewnia im w pełni bezpieczne zakupy w sklepach ze znakiem jakości Trusted Shops. Przyczynia się to do podniesienia wskaźnika konwersji i zmniejszenia liczby przerywanych transakcji.

[Do góry]

Jak mogę oferować klientom gwarancję Trusted Shops w moim sklepie?

Połączenie znaku jakości i gwarancji wzbudza zaufanie potencjalnych klientów Twojego sklepu internetowego. Aby rozpocząć oferowanie gwarancji wystarczy umieścić Trustbadge® na stronie swojego sklepu. Tu znajdziesz instrukcje, jak to zrobić, przeznaczone dla różnych systemów sklepowych.
Po integracji gwarancja będzie automatycznie oferowana Twoim klientom na stronie z potwierdzeniem zamówienia.

[Do góry]

Czy muszę zintegrować gwarancję zwrotu pieniędzy ze stroną mojego sklepu?

Gwarancja Trusted Shops jest powiązana z naszym znakiem jakości. Certyfikowani członkowie Trusted Shops, którzy go  posiadają, zapewniają dzięki gwarancji swoich klientów, że zakupy w ich sklepach są bezpieczne. Stąd też integracja gwarancji Trusted Shops jest dla certyfikowanych sklepów internetowych obowiązkowa.
[Do góry]

Co zrobić w przypadku technicznych problemów z integracją gwarancji zwrotu pieniędzy?

Po integracji Trustbadge® gwarancja będzie automatycznie oferowana Twoim klientom na stronie z potwierdzeniem zamówienia. Na naszej stronie poświęconej integracji znajdziesz wskazówki dotyczące wdrożenia gwarancji w różnych systemach sklepowych, jak również ogólne wskazówki dla użytkowników rozwiązań dedykowanych. Jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi na Twoje pytanie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza.
[Do góry]

Przez jaki okres obowiązuje gwarancja zwrotu pieniędzy?

Zasadniczo okres obowiązywania gwarancji wynosi 30 dni. Na życzenie klienta można go przedłużyć o kolejne 30 dni. W razie zainteresowania dłuższym okresem obowiązywania gwarancji skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza.
[Do góry]

Do jakiej wartości są zabezpieczone zakupy moich klientów?

Dzięki gwarancji zwrotu pieniędzy klienci mogą zabezpieczyć swoje zakupy nawet do kwoty 10.000 zł.
W razie zainteresowania wyższą kwotą zabezpieczenia skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza.

W sklepie internetowym zorientowanym na rynek niemiecki Twoi klienci po dokonaniu zakupu mogą zarejestrować swoje członkostw o w Trusted Shops w wariancie Basic (obejmującym ochronę kupującego do kwoty 100 € za każdy zakup) i przeprowadzić opcjonalną aktualizację do wariantu Trusted Shops PLUS z zabezpieczeniem do kwoty 20.000 € za każdy zakup (gwarancja Trusted Shops).

[Do góry]

Jak wygląda realizacja roszczeń gwarancyjnych?

Może się zdarzyć, że wystąpi problem z zamówieniem i klient zechce skorzystać z gwarancji zwrotu pieniędzy. Gdy tylko powiadomi nas, że nie otrzymał zamówionego towaru lub złożył wniosek o zwrot ceny zakupu, ustalimy z Tobą stan faktyczny i w razie konieczności zrealizujemy roszczenia gwarancyjne.
W razie pytań dotyczących takich sytuacji skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza.

[Do góry]

Czym jest limit odnawialny gwarancji?

Aby certyfikowany sklep mógł oferować swoim klientom gwarancję Trusted Shops, po zawarciu umowy członkowskiej ustalamy limit odnawialny gwarancji.
Limit ten odpowiada wysokości kwoty aktywnych gwarancji Trusted Shops, z jakich mogą skorzystać Twoi klienci. Oznacza to sumę, do jakiej poręcza się za wszystkie aktywne gwarancje łącznie. Zwykle gwarancja jest aktywna przez 30 dni. Po upływie tego okresu limit zostaje odnowiony o wartość gwarancji, które przestały być aktywne. Gwarancje, które przestają być aktywne,  zwalniają w ten sposób miejsce na nowe gwarancje.

Przykład:
W sklepie codzienne sprzedawany jest jeden produkt, każdy po 50 zł i zostaje zawarta jedna gwarancja. Po 30 dniach suma aktywnych gwarancji wynosi zatem 1500 zł. Co najmniej taka suma musi się zmieścić w ustalonym dla tego sklepu limicie. Jeżeli następnie w odniesieniu do czterech zawartych w ten sposób gwarancji upłynie 30 dniowy okres ich aktywności, limit gwarancji zostanie odnowiony o 200 zł. Suma aktywnych gwarancji wyniesie wówczas 1300 zł, co oznacza, że w limicie zwolni się miejsce na nowe gwarancje.  

[Do góry]

W jakim celu ustalany jest limit odnawialny gwarancji?

Ustalenie limitu odnawialnego jest niezbędne do przyznania klientom Twojego sklepu gwarancji Trusted Shops. Limit ten ustalany jest po zawarciu umowy członkowskiej. Gwarancja Trusted Shops jest ponadto istotnym warunkiem przyznania znaku jakości. Stanowi bowiem dla Twoich klientów sygnał, że zakupy w Twoim sklepie są całkowicie bezpieczne.
Dlatego też przyznanie limitu odnawialnego gwarancji jest pierwszym etapem weryfikacji w drodze do uzyskania znaku jakości.

[Do góry]

W jaki sposób ustalany jest limit odnawialny gwarancji?

Aby zabezpieczyć klientów na wypadek problemów, współpracujemy z silnym partnerem. Za gwarancję Trusted Shops ręczy ubezpieczyciel kredytowy, firma Atradius.
Po zawarciu z Tobą umowy członkowskiej we współpracy z Atradiusem określamy limit odnawialny gwarancji dla Twojego sklepu. Kierujemy się przy tym przede wszystkim podanym przez Ciebie obrotem osiąganym za pośrednictwem strony internetowej.
Jeśli będziemy potrzebowali dodatkowych informacji, skontaktujemy się z Tobą.

[Do góry]

Mój limit odnawialny gwarancji został wyczerpany, co teraz?

Twoi klienci nadal mogą zawierać umowy gwarancyjne!
We współpracy z Atradiusem zajmiemy się zwiększeniem limitu. Jeśli będziemy potrzebowali w tym celu dodatkowych informacji, skontaktujemy się z Tobą.
Wszystkie procesy służące ocenie i zabezpieczeniu wypłacalności nie są oczywiście widoczne dla Twoich klientów. W tej sprawie komunikujemy się wyłącznie z Tobą.

[Do góry]

Do kogo mogę się zwrócić w razie dodatkowych pytań dotyczących gwarancji zwrotu pieniędzy?

W razie pytań dotyczących gwarancji zwrotu pieniędzy możesz skontaktować się z naszymi konsultantami pod numerem +48 22 462 64 03 lub napisać na adres members@trustedshops.com.
[Do góry]