Logowanie w systemie Trusted Shops

 • Zgłoś problem z zamówieniem
 • Sprawdź stan realizacji Twojego wniosku
 • Oceń sklep/ edytuj opinię
 • Skomentuj opinie o sklepie
 • Zamów dodatkowe usługi
 • Zapoznaj się z wnioskami Twoich klientów

Jeżeli jest mowa o
Znaku Jakości; to obejmuje
on ochronę kupującego!

Zabezpiecz każdy zakup w łatwy i szybki sposób -
tanio lub nawet bezpłatnie

Zaloguj się i sprawdź status
Slide1

W modelu Classic opcję Ochrony Kupującego nabywasz bezpłatnie, bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

Slide2

Dodaj produkty do koszyka i przejdź do realizacji zamówienia.

Slide3

Zaraz po złożeniu zamówienia otrzymasz jednorazowo ofertę bezpłatnej opcji Ochrony Kupującego.

Slide4

Sprawdź dane zamówienia i aktywuj opcję Ochrony Kupującego przez potwierdzenie.

Slide5

W modelu Excellence opcję Ochrony Kupującego nabywasz za niewielką opłatą podczas składania zamówienia i jesteś zabezpieczony do kwoty zł 20.000.

Slide6

Dodaj produkty do koszyka i przejdź do realizacji zamówienia.

Slide7

Jeszcze przed zakończeniem procesu zamówienia otrzymasz ofertę opcji Ochrony Kupującego. Z reguły wystarczająca suma zabezpieczenia jest już wstępnie wybrana.

Slide8

Jeśli aktywowałeś opcję Ochrony Kupującego, jesteś ubezpieczony od strat finansowych poniesionych w przypadku niedostarczenia przesyłki lub problemów ze zwrotem.

Dwa modele bezpiecznych zakupów: Tak aktywujesz opcję Ochrony Kupującego

Każdy sklep, który został wyróżniony Znakiem Jakości Trusted Shops, oferuje Ci niezawodną Ochronę Kupującego, abyś mógł spokojnie dokonać zamówienia i płatności. W przypadku braku dostawy lub zwrotu towaru jesteś chroniony przed utratą pieniędzy - niezależnie od formy płatności.

W modelu Classic otrzymujesz opcję Ochrony Kupującego po złożeniu zamówienia, w modelu Excellence - już w koszyku. Dzięki certyfikatowi Trusted Shops dowiesz się, jakie modele oferuje wybrany sklep.

Model Classic: aktywuj opcję Ochrony Kupującego bezpośrednio po złożeniu zamówienia

Model Classic jest dla Ciebie bezpłatny. Każde zamówienie można zabezpieczyć do kwoty zł  10.000. Bezpłatna opcja Ochrony Kupującego jest oferowana bezpośrednio po złożeniu zamówienia w sklepie. Wystarczy zapoznać się z informacjami w formularzu i aktywować opcję ochrony poprzez potwierdzenie.

Model Excellence: dodaj opcję Ochrony Kupującego do koszyka

Model Excellence oferuje zabezpieczenie Twojego zamówienia do kwoty zł 20.000. W tym przypadku naliczana jest  niewielka opłata. Sklep może zaproponować  Ci wystarczającą kwotę zabezpieczenia lub sam ustalisz, do jakiej kwoty Twój zakup zostanie zabezpieczony. Ponieważ w modelu Excellence opcję Ochrony Kupującego dodajesz do koszyka, będzie ona aktywowana automatycznie po zakończeniu procesu zamówienia.

Koszty opcji Ochrony Kupującego Trusted Shops zależą od wysokości kwoty Twojego zamówienia.

 • Wartość zakupów
 • zł 500,00
 • zł 1.500,00
 • zł 2.500,00
 • zł 5.000,00
 • zł 10.000,00
 • zł 20.000,00
 • Koszty opcji Ochrony Kupującego Excellence
 • zł 1,99
 • zł 2,99
 • zł 4,99
 • zł 9,99
 • zł 19,99
 • zł 39,99

 


Ceny z podatkiem VAT

Przy 60-dniowym okresie obowiązywania zabezpieczenia należy pomnożyć powyższe ceny przez 2, przy 90-dniowym okresie przez 3, a przy 120-dniowym okresie obowiązywania zabezpieczenia - przez 4.


Ochrona kupującego Classic

Możesz zapewnić sobie zabezpieczenie przed utratą wpłaconych pieniędzy w przypadku braku dostawy lub po dokonaniu zwrotu towaru do kwoty 2500 EUR – niezależnie od sposobu płatności. Sklep ponosi w Twoim imieniu koszty ochrony kupującego!

Doskonała ochrona kupującego

Za niewielką opłatą można zabezpieczyć się przed utratą wpłaconych pieniędzy (niezależnie od sposobu płatności) w przypadku braku dostawy lub po dokonaniu zwrotu towaru do kwoty 20.000 EUR.

Do góry Etikett mit Schloß drauf

Ochrona Kupującego Trusted Shops to gwarancja na 30, 60, 90 lub 120 dni

Początek Ochrony Kupującego Trusted Shops odpowiada dacie zamówienia w jednym z naszych certyfikowanych sklepów internetowych (odroczenie rozpoczęcia okresu nie jest możliwe). Ochrona Kupującego Trusted Shops trwa, w zależności od sklepu internetowego, 30, 60, 90 lub 120 dni. Dokładny czas jej trwania możesz sprawdzić na certyfikacie sklepu internetowego (kliknięcie na Znak Jakości Trusted Shops otwiera certyfikat sklepu) lub bezpośrednio w formularzu rejestracyjnym opcji Ochrony Kupującego - patrz przykład.

Ochrona kupującego może zostać przedłużona w systemie Trusted Shops, przed wygaśnięciem gwarancji, o 30 dni. Po upływie przedłużonego okresu obowiązywania gwarancji można złożyć w Trusted Shops wniosek o zwrot ceny zakupu.


Okres gwarancyjny

Okresy gwarancyjne mogą się różnić w zależności od sklepu. Informacja o długości okresu gwarancyjnego, który może wynosić 30, 60, 90 a nawet 120 dni podana jest w certyfikacie sklepu.

Shop optimierte Garantielaufzeiten Verlängerung +30 Tage

Tak przedłużysz opcję Ochrony Kupującego Trusted Shops o 30 dni

Po nabyciu opcji Ochrony Kupującego otrzymasz e-mail z Trusted Shops. W wiadomości znajduje się link, który umożliwia zalogowanie się do systemu Trusted Shops.

Aby przedłużyć opcję Ochrony Kupującego w systemie, kliknij „Informacja zwrotna“. Pozostałe etapy zostaną dokładnie wyjaśnione. Wystarczy postępować zgodnie ze wskazówkami menu.

Aby rozwiązać opcję Ochrony Kupującego, kliknij na „Moje zamówienie zostało zrealizowane”.

Do góry

Twoje własne konto Trusted Shops: przegląd Twoich gwarancji.

Jeśli robisz zakupy po raz pierwszy w certyfikowanym sklepie i aktywujesz opcję Ochrony Kupującego, automatycznie otrzymasz bezpłatne konto Trusted Shops dla swojego adresu e-mail. W nim będą zestawione wszystkie gwarancje Ochrony Kupującego, które aktywowałeś podczas składania zamówień w certyfikowanych sklepach internetowych za pomocą tego adresu e-mail. W wygodny sposób możesz sprawdzić status wszystkich gwarancji.

Jeśli zapomniałeś loginu do swojego konta, Trusted Shops na żądanie wyśle dane na podany adres e-mail, abyś mógł ponownie zalogować się na swoim koncie. Za pomocą tych danych uzyskasz dostęp do obszaru usług w systemie Trusted Shops, gdzie możesz, na przykład, przesłać informacje dotyczące problemów z zamówieniami.

Aktywowałeś przy zamówieniu opcję Ochrony Kupującego? Zaloguj się i sprawdź stan swoich gwarancji!

Zaloguj się i sprawdź status
Do góry

Na to należy zwrócić uwagę: warunki gwarancji

Gwarancja Trusted Shops, gwarancja zwrotu pieniędzy, jest częścią Ochrony Kupującego Trusted Shops i zabezpiecza Cię na wypadek utraty pieniędzy za zakup. Inne usługi obejmują obsługę klienta i rozstrzyganie sporów.

Informacje w jaki sposób należy zachować się w przypadku roszczeń, aby móc skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych, znajdują się w warunkach gwarancji Trusted Shops.

Warunki gwarancyjne Trusted Shops ▼

image

Zaleca się zapisanie i wydrukowanie warunków gwarancyjnych.

Zamknij warunki gwarancyjne
Wersja PDFPrint

Warunki Ochrony Kupującego Trusted Shops (oświadczenie gwarancyjne)

10.07.2014
 • I. Świadczenia

  Gwarant udzielający Gwarancji Trusted Shops (Gwarant)* oferuje Państwu jako klientowi posiadającego certyfikat sklepu internetowego lub internetowego biura podróży następującą ochronę w przypadku wystąpienia przesłanek wymienionych w pkt. II:

  a)  zwrot ceny zakupu w przypadku niedostarczenia zamówionego towaru przez sklep internetowy;

  b)  zwrot ceny zakupu po zwróceniu towaru do sklepu internetowego;

  c)  zwrot ceny zakupu imprezy turystycznej w przypadku niedostarczenia dokumentów podróży przez internetowe biuro podróży;

  d)  zwrot opłaty w przypadku niewykonania ustalonych usług; oraz

  e)  zwrot Państwa udziału własnego do wysokości 50,- Euro w przypadku nadużycia Państwa karty kredytowej w związku w zamówieniem złożonym za pośrednictwem Internetu w sklepie internetowym lub u internetowego biura podróży.

  Obsługą przypadków objętych gwarancją zajmuje się na zlecenie Gwaranta* firma Trusted Shops GmbH.

  II. Warunki

  1. Udzielenie Gwarancji Trusted Shops

  W sklepie internetowym posiadającym certyfikat Trusted Shops GmbH zamówili Państwo towar lub usługę, względnie w internetowym biurze podróży zarezerwowali przez Internet imprezę turystyczną, dokonali Państwo zapłaty (np. przy pomocy karty kredytowej) i w trakcie dokonywania zamówienia zarejestrowali się jako użytkownicy Gwarancji Trusted Shops. W odniesieniu do przedmiotowego zamówienia Gwarant za pośrednictwem Trusted Shops GmbH potwierdził Państwu Gwarancję Trusted Shops, wysyłając e-mail z podanym numerem transakcji.

  2. Przypadki objęte gwarancją

  Gwarancja Trusted Shops obowiązuje wyłącznie w przypadku takich zamówień, w odniesieniu do których w okresie uzgodnionego czasu trwania ochrony** po wpłynięciu zamówienia do sklepu internetowego zaistnieje jeden z niżej wymienionych przypadków objętych gwarancją (litery a – e).

  W przypadku świadczeń cyklicznych Gwarancja Trusted Shops dotyczy wyłącznie pierwszego ze zrealizowanych świadczeń częściowych. Jeśli świadczenie to zostało zrealizowane zgodnie z umową, dochodzenie roszczeń o zwrot z tytułu gwarancji w odniesieniu do kolejnych świadczeń częściowych nie jest możliwe.

  a) Zwrot ceny zakupu w przypadku niedostarczenia przez sklep internetowy zamówionego towaru:

  Najpóźniej 5 dni przed zakończeniem okresu trwania uzgodnionego czasu ochrony ** otrzymają Państwo mailem prośbę o dokonanie zgłoszenia w sprawie zamówienia. Jeśli zamówiony towar do tej pory nie został Państwu dostarczony lub nie został dostarczony w całości, wówczas zgodnie z dyspozycją pkt. III jesteście Państwo zobowiązani zgłosić powyższy fakt w Trusted Shops GmbH. W przypadku zamówień złożonych przez osoby, które nie są konsumentami (§ 13 niemieckiego Kodeksu Cywilnego BGB) świadczenie uznaje się za spełnione z chwilą dostarczenia towaru do przedsiębiorstwa spedycyjnego.

  Po zgłoszeniu faktu niedostarczenia towaru firma Trusted Shops GmbH wyręcza Państwa w zakresie wszelkich czynności podejmowanych w stosunku do sklepu internetowego. Jeśli w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia sklep internetowy nie zwróci Państwu ceny zakupu, wówczas otrzymają Państwo zwrot pieniędzy od Gwaranta* w ramach gwarancji Trusted Shops do wysokości uzgodnionej w zabezpieczeniu**.

  Gwarancja Trusted Shops nie służy do zabezpieczenia innych roszczeń w stosunku do sklepu internetowego, niezwiązanych z umową kupna (np. opłaty za korzystanie z telefonu komórkowego, bonusy lub premie), nie służy ona również do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu odszkodowania.

  b) Zwrot ceny zakupu po odesłaniu towaru do sklepu internetowego:

  Mają Państwo prawo do otrzymania zwrotu ceny zakupu oraz kosztów przesyłki zwrotnej, których zgodnie z prawem Państwo nie ponoszą, jeśli skorzystali Państwo z przysługującym Państwu prawa do odstąpienia od umowy w terminie zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość*** i odesłali towar do sklepu internetowego z zachowaniem warunków oraz terminów ustalonych w umowie sprzedaży, przy czym musi istnieć możliwość monitorowania przesyłki zwrotnej z towarem (jak ma to miejsce np. w przypadku listów poleconych, paczek rejestrowanych; ale nie w przypadku małych przesyłek nierejestrowanych). Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość niektóre towary nie podlegają zwrotowi (np. szybko psujące się artykuły spożywcze lub produkty wykonane na miarę) oraz że przedsiębiorąca może ewentualnie wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu jej odesłania. Państwo są zobowiązani zgłosić zwrot towaru w Trusted Shops GmbH zgodnie postanowieniami pkt. III. Jeśli w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty upływu uzgodnionego okresu trwania ochrony** sklep internetowy nie dokona zwrotu ceny zakupu oraz kosztów przesyłki zwrotnej których zgodnie z prawem Państwo nie ponoszą, otrzymacie Państwo zwrot pieniędzy od Gwaranta w ramach Gwarancji Trusted Shops do uzgodnionej wysokości zabezpieczenia**.

  W przypadku zwrotów towarów Gwarancja Trusted Shops nie służy do zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi.

  c) Zwrot ceny zakupu imprezy turystycznej w przypadku niedostarczenia dokumentów podróży przez internetowe biuro podróży:

  Mają Państwo prawo do zwrotu ceny zakupu imprezy turystycznej w przypadku niedostarczenia dokumentów podróży z winy internetowego biura podróży. Powyższe w takim samym stopniu dotyczy braku dokumentów podróży w miejscu ich odbioru, wyznaczonym przez internetowe biuro podróży (np. okienko na lotnisku). Przesłankami statuującymi zaistnienie powyższego prawa jest fakt, że: (1) rozpoczęcie podróży ze względu na zaistnienie wymienionego wyżej przypadku objętego ochroną nie było możliwe, względnie internetowe biuro podróży nie zaoferowało adekwatnej usługi zastępczej (można żądać dopłaty w kwocie rzędu do 30% ceny imprezy turystycznej). (2) są Państwo w posiadaniu potwierdzenia przez biuro podróży posiadania przez niego ubezpieczenia na wypadek niewypłacalności, (3) zgłoszą Państwo natychmiast przypadek zaistnienia szkody zgodnie z dyspozycją punktu III po upływie zapowiedzianego terminu dostarczenia dokumentów,

 • (4) w przypadku odbioru osobistego dokumentów podróży, otrzymali Państwo pisemne potwierdzenie ze strony pracowników odpowiedzialnych za przekazanie dokumentów, że dokumentów podróży brak i że rozpoczęcie podróży nie jest możliwe. Powyższe przesłanki należy udokumentować przy pomocy odpowiednich dokumentów. Jeśli w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia w Trusted Shops GmbH internetowe biuro podróży nie zwróci ceny zakupu imprezy turystycznej, wówczas otrzymają Państwo zwrot swoich pieniędzy w ramach Gwarancji Trusted Shops w kwocie do uzgodnionej wysokości zabezpieczenia**. Jeżeli w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego wystąpi zbieg kilku przypadków wykorzystania przez Państwo Gwarancji Trusted Shops i ceny zakupu wycieczek przekraczają w sumie kwotę uzgodnionej wysokości zabezpieczenia**, wówczas jako rekompensatę z tytułu wszystkich wymienionych wyżej objętych Gwarancją Trusted Shops przypadków otrzymają Państwo maksymalną kwotę z tytułu odpowiedzialności łącznej odpowiadającą uzgodnionej wysokości zabezpieczenia**, przy czym świadczenie zostanie wypłacone w formie płatności jednorazowej.

  Gwarancja Trusted Shops nie służy do zabezpieczenia internetowych biur podróży przed niewypłacalnością i nie stanowi również uzupełnienia takiego zabezpieczenia (np. przy osiągnięciu/przekroczeniu górnej granicy odpowiedzialności cywilnej); tego rodzaju zabezpieczenie stanowi jedynie potwierdzenie posiadania przez biura podróży ubezpieczenia na wypadek niewypłacalności. Gwarancja Trusted Shops w odniesieniu do internetowych biur podróży nie obejmuje przypadków, które objęte są lub mogą zostać objęte ochroną w ramach ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej, nie stanowi ona również uzupełnienia takiego zabezpieczenia (np. osiągnięcie górnej granicy odpowiedzialności cywilnej lub w przypadku istnienia klauzuli udziałów własnych); do tego celu służy wyłącznie ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej.

  d) Zwrot zapłaty w przypadku niewykonania uzgodnionych usług:

  Mają Państwo prawo do zwrotu zapłaty w przypadku niewykonania zamówionych usług z winy sklepu internetowego.

  Jeśli zamówiona usługa nie została wykonana w okresie trwania uzgodnionego czasu zabezpieczenia** od momentu wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego lub w ustalonym terminie wykonania usługi, wówczas powyższy fakt zgodnie z postanowieniami pkt. III muszą Państwo zgłosić w Trusted Shops GmbH. Trusted Shops GmbH przejmuje wtedy dalsze postępowanie wobec sklepu internetowego w Państwa imieniu. Jeśli w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia sklep internetowy nie zwróci Państwu wpłaconej kwoty, wówczas otrzymają Państwo zwrot swoich pieniędzy od Gwaranta w ramach Gwarancji Trusted Shops w kwocie do uzgodnionej wysokości zabezpieczenia**.

  Gwarancja Trusted Shops nie służy do zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi wynikających z obowiązującej umowy o świadczeniu usług, lecz obejmuje wyłącznie zwrot zapłaty w przypadku niewykonania uzgodnionej usługi. Niniejsza gwarancja nie służy do dochodzenia w stosunku do sklepu internetowego roszczeń o zwrot, powstałych ewentualnie z tytułu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

  e) Zwrot udziału własnego w przypadku nadużycia Państwa karty kredytowej:

  O ile wystawca karty kredytowej anulował obciążenie Państwa rachunku z tytułu nieuprawnionego użycia Państwa karty kredytowej i o ile nieuprawnione użycie Państwa karty kredytowej w sposób jednoznaczny związane jest z dokonaną tą samą kartą kredytową transakcją w zabezpieczonym gwarancją sklepie internetowym, wówczas ubezpieczenie zapewni zwrot ewentualnego udziału własnego w wysokości do 50,- EUR.

  III. Zgłoszenie szkody oraz potwierdzenia

  Na portalu internetowym Trusted Shops GmbH znajdą Państwo stronę, na której po podaniu Państwa numeru transakcji mogą Państwo dokonać zgłoszenia zdarzenia objętego gwarancją. Zgłoszenia zdarzenia objętego gwarancją można również dokonać w formie pisemnej lub poprzez wysłanie maila, w tym przypadku należy bezwzględnie podać nazwę sklepu internetowego lub internetowego biura podróży oraz numer zamówienia lub numer umowy. Odpowiednie zdarzenia należy zgłosić najpóźniej przed wygaśnięciem okresu trwania ochrony**.

  W przypadku dostarczenia paczki przez operatora pocztowego i odebrania jej przez Państwa, do czasu zaprzeczenia tego faktu domniemywa się, że zamówiony towar został dostarczony; w takich przypadkach przy dokumentowaniu faktu niedostarczenia towaru należy przestrzegać ogólnych warunków świadczenia usług przez operatora pocztowego (np. natychmiastowe zgłoszenie szkody i sporządzenie protokołu w jednym z oddziałów Poczty Polskiej). O ile sklep internetowy przedstawi dowód na okoliczność dostarczenia przesyłki przez operatora pocztowego (np. wydanie przesyłki sąsiadowi), wówczas muszą Państwo w odpowiedniej formie udowodnić fakt niedostarczenia przesyłki (np. poprzez złożenie zapewnienia z mocą przyrzeczenia). W odniesieniu do wszystkich dokonanych płatności oraz zwrotów w ciągu 7 dni kalendarzowych od chwili złożenia wniosku o zwrot ceny zakupu należy przedłożyć Trusted Shops w odpowiedniej formie wymagane dowody (np. kopia wyciągu z rachunku bankowego, pokwitowanie nadania przesyłki za pobraniem, kopia potwierdzenia dostarczenia przesyłki przez pocztę, zeznania świadków).

  W przypadku kontrasygnowania przez Państwa poświadczenia zrealizowania usługi (np. na dokumencie zlecenia) lub jej przyjęcia przez Państwa względnie w odniesieniu do usług obejmujących dostawy - w przypadku dostarczenia przesyłki przez operatora pocztowego lub przez samego usługodawcę i odebranie jej przez Państwa, do chwili zaprzeczenia tego faktu domniemywa się, że usługa została wykonana; w pozostałych przypadkach stosowane są odpowiednio przepisy w zakresie dokumentowania niedostarczenia przesyłki. W przypadku usługi dotyczącej dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (treść cyfrowa) domniemywa się, że usługa została zrealizowana z chwilą zakończenia transmisji danych.

  IV. Obowiązek minimalizacji szkody oraz porozumienie o cesji

  Są Państwo zobowiązani do podjęcia wszelkich stosownych działań mających na celu zapobieżenie powstaniu szkody, np. do odmowy przyjęcia przesyłki za pobraniem, jeśli w chwili dostawy są Państwo w posiadaniu informacji, że sklep internetowy jest niewypłacalny. W przypadku, gdy istnieje możliwość wycofania dokonanej już płatności lub anulowania jej w inny sposób przed skorzystaniem z Gwarancji Trusted Shops są Państwo zobowiązani do wykorzystania tej możliwości (np. wycofanie polecenia zapłaty, anulowanie płatności dokonanej kartą kredytową).

  Z chwilą otrzymania zwrotu pieniędzy na podstawie Gwarancji Trusted Shops, dokonują Państwo jednocześnie na rzecz Gwaranta nieodwołalnej cesji wszelkich praw oraz roszczeń w stosunku do sklepu internetowego lub internetowego biura podróży oraz osób trzecich, łącznie z uprawnieniami dodatkowymi. Gwarant przyjmuje przedmiotową cesję.
 • V. Prawo do odstąpienia od umowy przysługujące konsumentowi

  Konsumentom przysługuje poniższe prawo do odstąpienia od umowy.

  ************************************************************

  ************************************************************

  Prawo do odstąpienia od umowy

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15c, 50823 Kolonia, Niemcy, Tel.: +48 22 462 6403, Fax: +49 221 77536 89, service@trustedshops.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

  Koniec pouczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy.

   

  Wzór formularza odstąpienia od umowy

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  - An Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15c, 50823 Köln, Fax: +49 221 77536 89, service@trustedshops.com:

  - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

  - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

  - Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

  - Adres konsumenta(-ów)

  - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  - Data             

   (*)Niepotrzebne skreślić

  ************************************************************

  ************************************************************

 • VI. Postanowienia końcowe

  W stosunku do niniejszego porozumienia oraz do wszystkich sporów wynikających z przedmiotowego porozumienia lub z nim związanych zastosowanie ma wyłącznie prawo niemieckie. W przypadku umów zawartych z konsumentem, wybór przedmiotowego prawa obowiązuje jedynie w takim zakresie, w jakim udzielonej ochrony nie znoszą bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kraju, w którym konsument ma stałe miejsce pobytu.

  Językiem umowy jest język polski.

  Zażalenia mogą Państwo kierować do właściwego urzędu nadzoru, tzn. Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich Versicherungen, (Federalnym Urzędzie Nadzoru nad Usługami Finansowymi, Dział Ubezpieczeń), Graurheindorfer Straße 18, 53117 Bonn, Niemcy.

  * Gwarancja Trusted Shops oferowana jest Państwu przez jednego z niżej podanych Gwarantów Trusted Shops:

  1. Atradius Kreditversicherung, Oddział firmy Atradius Credit Insurance N.V., Opladener Straße 14, 50679 Köln/Kolonia, reprezentowanym przez dr Thomas Langen, Sąd Rejonowy w Kolonii nr w rejestrze HRB 53815, główny przedmiot działalności: ubezpieczenia kredytowe

  2. TCRe Germany, oddział firmy TRADE CREDIT Re Insurance Company S.A., Spichernstraße 6a, 50672 Köln/Kolonia, reprezentowanym przez Robert Brixius, Sąd Rejonowy w Kolonii nr w rejestrze HRB 62129, główny przedmiot działalności: ubezpieczenia kredytowe

  Dany Gwarant zostanie wybrany przez firmę Trusted Shops GmbH, a dane Gwaranta przekażemy Państwu do wiadomości mailem po zgłoszeniu akcesu do ochrony kupującego.

  ** Wysokość zabezpieczenia oraz okres trwania ochrony widoczny jest w certyfikacie po kliknięciu na logo znaku jakości zamieszczone w witrynie danego sklepu internetowego; potwierdzenie powyższych danych otrzymają Państwo mailem. Okres trwania ochrony może wynosić 30, 60, 90 lub 120 dni kalendarzowych.

  *** W odniesieniu do konsumentów ze Szwajcarii w stosunku do umowy zawartej w sklepie obowiązuje 14-dniowe prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami dyrektywę 2011/83/UE.


Zamknij warunki gwarancyjneschließen
Do góry

Gwarancja z systemem – Tak Trusted Shops pomaga w problemach z zamówieniami

Zamówiony towar nie dotarł do Ciebie w określonym czasie? Po złożeniu zamówienia lub zwrocie towaru pojawiają się problemy? Z Trusted Shops szybko znajdziesz rozwiązanie i w sytuacji objętej świadczeniem gwarancyjnym otrzymasz zwrot pieniędzy. W okresie gwarancji sprzedawca ma możliwość  rozwiązania istniejących problemów, np. poprzez zbadanie łańcucha dostaw - od chwili otrzymania towaru od producenta lub hurtownika do momentu jego dostarczenia przez firmy logistyczne lub dostawców.

Przed wygaśnięciem gwarancji prześlemy Ci pocztą elektroniczną przypomnienie dotyczące Twojego zapytania. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany do tego czasu, wystarczy zalogować się w systemie Trusted Shops i nam to zgłosić. Możesz to zrobić do momentu wygaśnięcia ochrony kupującego. Gwarancja zostanie wtedy przedłużona o kolejnych 30 dni, a Trusted Shops podejmie w tym czasie odpowiednie działania. Dział obsługi klienta Trusted Shops skontaktuje się ze sprzedawcą, zatroszczy się o szybkie rozpatrzenie wniosku i zajmie się kwestiami finansowymi.

Zaloguj się i sprawdź status