Pomoc

Prawidłowa integracja opinii o produktach

Integracja opinii o produktach Trusted Shops działa w prosty sposób za pośrednictwem Trustbadge®. Korzystanie z Trustbadge® stanowi zarazem gwarancję, że oceniający zakupili produkty faktycznie w Twoim sklepie.

Integracja opinii o produktach jest bardzo prosta:

 1. Aby zbierać opinie o produktach, wystarczy wdrożyć Trustbadge®, zgodnie  z tą instrukcją.
 2. W trzecim kroku integracji Trustbadge® należy przenieść z koszyka zakupowego dane o produkcie (co najmniej ID produktu, nazwę produktu i URL zdjęcia).
<div id="trustedShopsCheckout" style="display: none;">
<span id="tsCheckoutOrderNr">2016-05-21-001</span>
<span id="tsCheckoutBuyerEmail">my.customer@mail.com</span>
<span id="tsCheckoutOrderAmount">4005.95</span>
<span id="tsCheckoutOrderCurrency">EUR</span>
<span id="tsCheckoutOrderPaymentType">PREPAYMENT</span>
<span id="tsCheckoutOrderEstDeliveryDate">2016-05-24</span>
<!-- product reviews start -->
<!-- for each product in the basket full set of data is required -->
<span class="tsCheckoutProductItem">
<span class="tsCheckoutProductUrl">http://www.shop.url/product_page.html</span>
<span class="tsCheckoutProductImageUrl">http://www.shop.url/image.png</span>
<span class="tsCheckoutProductName">Product Name</span>
<span class="tsCheckoutProductSKU">0123456789</span>
<span class="tsCheckoutProductGTIN">0123456789</span>
<span class="tsCheckoutProductMPN">0123456789</span>
<span class="tsCheckoutProductBrand">ABCDEFGHIJ</span>
</span>
<!-- product reviews end -->
</div>

(Minimalny wymóg to: tsCheckoutProductUrl, tsCheckoutProductName i tsCheckoutProductSKU.)

Po wykonaniu tych czynności integracja jest już gotowa.

Sklep jest przygotowany, aby w całkowicie automatyczny sposób zbierać opinie o produktach!

Klient doda opinię o sklepie wraz z komentarzem i gwiazdkami poprzez formularz opinii. Potem przejdzie do strony z potwierdzeniem, gdzie może dodatkowo ocenić zakupione produkty.

Objaśnienie:

Pola obowiązkowe

 • tsCheckoutProductUrl: URL produktu
 • tsCheckoutProductName: nazwa produktu ze szczegółowego opisu produktu na stronie
 • tsCheckoutProductSKU: numer identyfikacyjny produktu zastosowany w sklepie (SKU)

Pola opcjonalne

 • tsCheckoutProductImageUrl: Tu można przekazać nam zdjęcia produktów lub ich URL.
 • tsCheckoutProductGTIN: Numer identyfikacyjny, dzięki któremu produkt i jego opakowanie mogą zostać jednoznacznie zidentyfikowane na całym świecie, opracowany przez GS1
 • tsCheckoutProductMPN: Kod, na podstawie którego produkt jest jednoznacznie przyporządkowywany danemu producentowi.
 • tsCheckoutProductBrand: nazwa marki produktu

Wyświetlanie oceny produktu w sklepie

Chcesz wyświetlić w swoim sklepie zebrane opinie o produktach i dzięki temu zwiększyć swoją sprzedaż? Wystarczy zintegrować nasz Productsticker.
Produktbewertungen im Shop

Okno Productsticker można skonfigurować w dowolny sposób. Wybierz kolor i kształt okna, by wyświetlić opinie o produktach bezpośrednio na stronach ze szczegółowymi opisami produktów. Integracja odbywa się poprzez dodanie poniższego kodu JavaScript.<script type="text/javascript">
 _tsProductReviewsConfig = {
	tsid: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX',
	sku: ['ART-123'],
	variant: 'productreviews',
    /* optional */
	borderColor: '#0DBEDC',
	backgroundColor: '#ffffff',
	locale: 'en_GB',
	starColor: '#FFDC0F',
	commentBorderColor: '#dad9d5',
	commentHideArrow: 'false',
	richSnippets: 'on',
	starSize: '15px',
	ratingSummary: 'false',
	maxHeight: '1200px',
	hideEmptySticker: 'false',
	filter: 'true',
	introtext: 'What our customers say about us:'
 };
 var scripts = document.getElementsByTagName('SCRIPT'),
 me = scripts[scripts.length - 1];
 var _ts = document.createElement('SCRIPT');
 _ts.type = 'text/javascript';
 _ts.async = true;
 _ts.charset = 'utf-8';
 _ts.src ='//widgets.trustedshops.com/reviews/tsSticker/tsProductSticker.js';
 me.parentNode.insertBefore(_ts, me);
 _tsProductReviewsConfig.script = _ts;
</script>

Konieczne jest uzupełnienie parametrów „TS-ID”, „variant”, „locale” oraz „sku”. Pozostałe są opcjonalne.

 

Objaśnienie:

Pola obowiązkowe

 • tsID: Twój identyfikator Trusted Shops
 • variant "productreviews": Productsticker
 • sku: numer identyfikacyjny produktu lub numer artykułu producenta (SKU)
 • locale: Parametr „locale” steruje językiem okna opinii o produktach. Jeśli chcesz, aby okno pojawiało się w innym języku, wstaw tutaj inną kombinację język-kraj np. en_GB dla języka angielskiego.
Można też wyświetlić w jednym miejscu opinie na temat produktu dostępnego w różnych wersjach, np. w różnych kolorach lub rozmiarach. 

Wystarczy podać w kodzie poszczególne SKU danego produktu w następujący sposób: ['product1sku','product2sku'].

Pola opcjonalne

 • borderColor: Wybierz dopasowany do szaty graficznej Twojego sklepu kolor ramki.
 • backgroundColor: Wybierz kolor tła okna, np. biały w przypadku rozwiązania ogólnego.
 • starColor: kolor gwiazdek
 • starSize: wielkość gwiazdek (w pikselach)
 • ratingSummary: Zdecyduj, czy chcesz, aby ocena łączna wyświetlała się w lewym górnym rogu Product Stickera.
 • maxHeight: Ten parametr pozwala na wybór wielkości Product Stickera.
 • introtext: Dopisz swój własny tekst, aby zwrócić uwagę użytkownika na opinie o produkcie.
 • hideEmptySticker: Jeśli chcesz otworzyć okno na swojej stronie w momencie, gdy posiadasz już oceny produktów, należy dopasować parametr „hideEmptySticker”.
 • richSnippets: Gdy aktywujesz ten parametr, ustrukturyzowane dane służące do wyświetlania gwiazdek w Google zostaną udostępnione bezpośrednio w Stickerze.
 • commentBorderColor: Za pomocą tego parametru określisz kolor obramowania każdej pojedynczej opinii.
 • commentHideArrow: Za pomocą tego parametru aktywujesz/dezaktywujesz trójkącik pod każdą opinią.
Po wykonaniu tych czynności integracja jest już gotowa. Życzymy wielu nowych klientów pozyskanych dzięki opiniom o produktach!

Wyświetl same gwiazdki oceny

Nie tylko Product Sticker wyświetla łączną ocenę w postaci gwiazdek. Można ją opublikować w wybranej przez siebie formie, także bez komentarzy klientów, w widocznym miejscu na stronie z opisem danego produktu. Dzięki temu potencjalny klient od razu pozna opinie jego użytkowników.

Wypełnij poniższy kod JavaScript, aby opublikować ocenę w postaci gwiazdek w wybrany przez siebie sposób.

<div id="test"></div>
<script type="text/javascript" src="//widgets.trustedshops.com/reviews/tsSticker/tsProductStickerSummary.js"></script>
<script> 
var summaryBadge = new productStickerSummary();
summaryBadge.showSummary(
{
'tsId': 'TSID',
'sku': ['9990004'],
'element': '#test',
'starColor' : '#FFDC0F',
'starSize' : '14px',
'fontSize' : '12px',
'showRating' : 'true',
'scrollToReviews' : 'false' ,
'enablePlaceholder' : 'false',
}
);
</script> 

Objaśnienia: 

Pola obowiązkowe

 • tsId: Twój identyfikator Trusted Shops
 • sku: numer identyfikacyjny produktu ew. numer artykułu producenta (SKU)
 • element: umiejscowienie gwiazdek

Pola opcjonalne

 • starColor: kolor gwiazdek
 • starSize: wielkość gwiazdek (w pikselach)
 • frontSize: rozmiar czcionki, którą zapisana jest liczba opinii i ocena (w pikselach)
 • showRating: wyświetl (true) lub ukryj (false) ocenę
 • scrollToReviews: Po kliknięciu na gwiazdki strona przewijana jest do miejsca, w którym umieszczony jest Product Sticker (aktywacja: „true”)
 • enablePlaceholder: Jeśli nie pojawiła się jeszcze żadna opinia i aktywujesz ten parametr, gwiazdki oceny produktu będą wyświetlane w kolorze szarym.