http://www.kapitanhak.pl: Aktualnie nie ma możliwości wyboru gwarancji zwrotu pieniędzy.
Zawarte wcześniej umowy gwarancyjne pozostają w mocy.

kapitanhak.pl

Kontakt
Kościuszki 14
50-038 Wrocław
Polska
kontakt@kapitanhak.pl
kapitanhak.pl
Sprzedawca
Kapitan Hak S.A.
Kościuszki 14
50-038 Wrocław
Polska
Rejestr handlowy
Rejestr Przedsiębiorców KRS:0000619466
Osoba upoważniona do reprezentowania firmy
Nikodem Krajewski