http://www.vimarco.pl: Aktualnie nie ma możliwości wyboru gwarancji zwrotu pieniędzy.
Zawarte wcześniej umowy gwarancyjne pozostają w mocy.

vimarco.pl

Kontakt
ul. Ks. Koziełka 52
44-190 Knurów
Polska
sklep@vimarco.pl
vimarco.pl

Sprzedawca
P.P.H.U "VIMARCO" Mariusz Dytko
ul. Ks. Koziełka 52
44-190 Knurów
Polska
Rejestr handlowy
CEIDG REGON:273021973
Osoba upoważniona do reprezentowania firmy
Mariusz Dytko