18. Luty 2013

Nowe przepisy dotyczące plików cookies (ciasteczka) – cz. I

Opublikowany przez

W styczniu weszła w życzcie nowa ustawa Prawo Telekomunikacyjne dostosowująca polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE. Dla sklepów internetowych duże znaczenie mają zawarte w ustawie zapisy dotyczące plików cookies, które będą obowiązywać od 22 marca 2013 r.
W pierwszej części artykułu przedstawiamy nową regulację oraz jej pochodzenie.

Jakie zapisy zawiera dyrektywa w zakresie plików Cookies?

Celem dyrektywy 2009/136/WE jest m. in. wzmocnienie ochrony prywatności użytkowników, ponieważ UE uznała śledzenie użytkowników za pomocą plików cookies za zagrożenie dla ich prywatności.

Osoby trzecie mogą chcieć przechowywać informacje na urządzeniach użytkownika lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych z wielu względów, począwszy od uzasadnionych (takich jak niektóre rodzaje cookies), a skończywszy na tych obejmujących nieuzasadnioną ingerencję w sferę prywatną (takich jak oprogramowanie szpiegowskie lub wirusy). Dlatego też ogromne znaczenie ma przekazywanie użytkownikom jasnych i wyczerpujących informacji, gdy podejmują jakiekolwiek działania, które mogłyby skutkować nieuprawnionym przechowywaniem lub dostępem.

Z tego powodu parlament UE ustanowił art. 5 ust. 3 dyrektywy:

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanych w urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika było dozwolone wyłącznie pod warunkiem, że dany abonent lub użytkownik wyraził zgodę zgodnie z dyrektywą 95/46/WE po otrzymaniu jasnych i wyczerpujących informacji, między innymi o celach przetwarzania.  

Dyrektywa przewiduje uprzednią zgodę użytkownika na instalację plików cookies, przy czym musi mieć ona charakter wyraźny i być wyrazem świadomego działania klienta (opt-in).

W jaki sposób uregulowano kwestię plików cookies w Polsce?

Ustawodawca uregulował kwestię plików cookies w art. 173 nowej ustawy Prawo Telekomunikacyjne, wymieniając informacje, które należy uprzednio podać użytkownikowi w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały.

Art. 173 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne:

a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,

b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;

Dodatkowo niezbędna  jest zgoda użytkownika, którą można wyrazić również za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

Art. 173 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne

2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

W jakich sytuacjach nie jest potrzebna informacja oraz zgoda użytkownika?

Ustawa przewiduję dwa wyjątki, podane w art. 173 ust 3 ustawy Prawo Telekomunikacyjne:

3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji, o której mowa w ust. 1, jest konieczne do:

1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;

2) dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego (…)

Podsumowanie

Dotychczasowe przepisy dotyczące plików cookies zawierały obowiązek umożliwienia wyrażenia sprzeciwu wobec stosowania cookies (opt-out). Nowe zapisy przewidują uprzednią zgodę użytkownika na instalację plików cookies, przy czym musi mieć ona charakter wyraźny i być świadomym działaniem klienta (tj. opt-in). Zmiana w praktyce sprawia problemy, ponieważ teoretycznie użytkownik musiałby przed każdym wejściem na nową stronę wyrażać zgodę na pliki cookies. Ustawodawca daje nam jednak możliwość zaakceptowania ich za pomocą ustawień przeglądarki, co stanowi łatwiejsze i bardziej praktyczne rozwiązanie.

W następnej części artykułu przyjrzymy się czym dokładnie są pliki cookies oraz kiedy konieczna jest informacja i uprzednia zgoda użytkownika na ich stosowanie.

Poleć ten post:
KategoriaPrawo

Dodaj komentarz

    

* Pflichtfelder