28. Maj 2013

Ochrona danych osobowych: jakie dane podlegają szczególnej ochronie?

Opublikowany przez

Prowadząc działalność w internecie często przetwarzamy dane osobowe naszych klientów. Każdy, kto zbiera i przetwarza dane osobowe – również w sklepach internetowych – zobowiązany jest do przestrzegania pewnych zasad oraz do ochrony danych osobowych. Trusted Shops w nowej serii artykułów przedstawia przydatne informacje i wymagania prawne, które należy spełnić zbierając i gromadząc dane osobowe użytkowników. W drugiej części artykułu przyjrzymy się bliżej, jakie dane traktowane są jako dane osobowe podlegające szczególnej ochronie.

Ustawa o ochronie danych osobowych

Jakie dane należy traktować jako dane osobowe? Informacje na ten temat można znaleźć w Art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tym zapisem za dane osobowe uważa się wszelkie informacje, dzięki którym możemy zidentyfikować osobę fizyczną. Identyfikacja możne nastąpić bezpośrednio, tzn. natychmiast lub pośrednio, czyli po pewnym nakładzie kosztów, czasu i działań.

Art. 6 ustawa o ochronie danych osobowych

1. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

Przetwarzając dane, które uważane są za dane osobowe, należy przestrzegać wymogów ustawowych m.in. ustawy o ochronie danych osobowych. Niektóre dane, tzw. dane wrażliwe, podlegają szczególnej ochronie. Za takie dane uznaje się dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym (art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych). Przetwarzanie takich danych dopuszczalne jest tylko w szczególnych sytuacjach opisanych w art. 27 ust.2 ustawy o ochronie danych osobowych.

Jakie dane uważa się za dane osobowe?

Aby ocenić, czy podane informacje są danymi osobowymi czy też nie, należy dokładnie zbadać daną sytuację. W niektórych przypadkach wystarczy jedna informacja, aby określić tożsamość osoby, w innych potrzeba kilku informacji, aby zidentyfikować daną osobę. Pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności nie są traktowane jako dane osobowe w rozumieniu ustawy. Dopiero w połączeniu z innymi informacjami umożliwiają one identyfikację danej osoby (np. imię łącznie z adresem) i  wtedy uchodzą za dane osobowe.
Niewiele jest danych, za pomocą których można bez dodatkowej informacji zidentyfikować osobę fizyczną. Za takie dane uważamy np. PESEL, DNA lub wzór siatkówki.

Czy adres mailowy należy do danych osobowych? 

Adres mailowy należy do danych osobowych, jeśli zawiera informacje, dzięki którym bez nadmiernych kosztów, działań i czasu możemy zidentyfikować daną osobę (np. imię i nazwisko). Sam adres z ogólną nazwą (np. „misiek@”), nie należy do danych osobowych, ale już w połączeniu z innymi informacjami może się do nich zaliczać.

Czy adres IP komputera należy do danych osobowych?

Według opinii GIODO adres IP komputera może być w pewnych przypadkach uznany za dane osobowe, gdy

„…. jest na stałe lub na dłuższy okres czasu przypisany do konkretnego urządzenia, które przypisane jest z kolei konkretnemu użytkownikowi, należy uznać, że stanowi on daną osobową.”

Według wyjaśnień GIODO istnieją sytuacje, w których nie można przypisać adresu IP do konkretnej osoby (np. w niektórych kawiarniach internetowych), ale w sytuacji połączenia adresu IP z innymi danymi, adres IP może zostać uznany za daną osobową.

„W wielu przypadkach, nawet przy korzystaniu z komputera w kawiarence internetowej, wykorzystując dane zarejestrowane przez system nadzoru wizyjnego w zestawieniu z innymi danymi (np. dotyczących płatności przy użyciu karty kredytowej), możliwe jest zidentyfikowanie osoby korzystającej w danym czasie z danego komputera.”

Podsumowanie

Dane służące do identyfikacji naszej tożsamości podlegają szczególnej ochronie prawnej. Należy pamiętać, że ustawowa definicja danych osobowych nie jest zamkniętym katalogiem informacji i że należy każdorazowo zbadać, czy dane informacje są już danymi osobowymi czy też nie.
Ocena czy zbierane i przetwarzane dane są danymi osobowymi podlegającymi ochronie jest ważna dla sklepów internetowych, ponieważ przetwarzając takie dane należy uwzględnić wymogi ustawowe.

Jakich zapisów prawnych należy przestrzegać oraz jakie uprawnienia przysługują przetwarzającym dane osobowe? Powyższe zagadnienia przedstawimy w następnych artykułach o ochronie danych osobowych.

Przeczytaj też

Poleć ten post:
KategoriaPrawo

Komentarze dotyczące artykułu

Elzbieta Musielak (15. September 2015 - 14:00):

Dzień dobry!
Mam problem,potrzebuję pomocy.
Od ponad 25 lat jestem członkiem pewnego klubu żeglarskiego.
Posiada on od wielu lat stronę internetową.
Wszyscy członkowie “starzy i nowi” byli na niej.Nikt nie protestował ani nie zastrzegał tego faktu.
W zeszłym roku zmienił sie zarząd .Wczoraj otrzymałam wiadomość, iż zakładka “członkowie klubu” zostaje zlikwidowana.Powód “ochrona danych osobowych”
W moim mniemaniu kompletna bzdura.
Co można zrobić w tej sprawie?
Czy jest to samowolka?
Pozdrawiam
Elżbieta

Marcin Jędrzejak (25. September 2015 - 10:15):

Dzień dobry Pani Elżbieto,

dziękujemy za przesłane zapytanie. Podmiot przetwarzający dane osobowe może co do zasady przechowywać tylko takie dane, które są niezbędne do realizacji zaciągniętych zobowiązań (np. wykonania umowy). Upubliczniona lista członków klubu nie jest „niezbędnym” elementem członkostwa. Ponadto, klub żeglarski musiałby zadbać o uzyskanie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych od każdego, „starego i nowego” członka klubu. Byłoby to oczywiście bardzo czasochłonne, gdyż zgoda ta nie może być udzielona w sposób dorozumiany (np. poprzez stwierdzenie, że żaden z członków klubu nie przesłał pisma z informacją o zakazie upubliczniania jego danych ). Na klubie żeglarskim nie ciąży ponadto żaden obowiązek upubliczniania listy członków. Wręcz przeciwnie, usuwając upublicznioną listę z danymi osobowymi, klub postępuje słusznie i zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych (Podstawa prawna: art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych).

Pozdrawiamy,
Zespół Trusted Shops

Adam Kowalski (9. October 2016 - 21:20):

Organizacja pozarządowa organizuje zapisy on-line na realizowane przez siebie imprezy. W internecie jest podgląd listy uczestników składający się z imienia, nazwiska oraz miejscowości. Czy jest zgodne z prawem? a jeśli nie, to jak ma wyglądać podgląd liczby uczestników?

Marcin Jędrzejak (19. October 2016 - 09:36):

Dzień dobry Panie Adamie,

bez zgody uczestników takie działanie jest niezgodne z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Organizacja powinna zapytać każdego uczestnika – czy wyraża zgodę na publikacje na stronie internetowej organizacji swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość) – w celu umożliwienia takiego „podglądu” innym osobom.

Pozdrawiamy,
Zespół Trusted Shops

pogon.pl (8. November 2016 - 10:07):

Dobry artykuł, pozdrawiamy

Agnieszka (29. November 2016 - 18:46):

Często uczęszczam na siłownie. Jednak przy ostatniej wizycie zostałam poinformowana, iż ze względu na nowy system weryfikacyjny jestem proszona o oddanie odcisku palca. Czy siłownia ma do tego prawo ? Czy takie działania są legalne ?

Agnieszka Sowa (30. November 2016 - 11:16):

Czy Urząd Miasta może żądać przy składaniu oferty zadania publicznego, załączenia listy członków klubu wraz z ich adresami?

Kamil Grochowski (30. November 2016 - 17:48):

Witam,

Potrzebuję pomocy w kwestii ochrony danych osobowych. Zwróciłem się z prośbą do wspólnoty mieszkaniowej o udostępnienie adresu email ( i TYLKO adresu email) wszystkich mieszkańców by rozesłać im zaproszenie na zebranie odnośnie pewnych problemów na inwestycji. Dostałem informację odmowną właśnie ze wględu na ochronę danych osobowych.

Czy mieli do tego prawo? Przecież zgodnie z artykułem nawet posiadając adresy email zawierające imię i nazwisko w treści nie mogę jednoznacznie zidentyfikować danej osoby, bowiem nie znam jej adresu.

Proszę o komentarz odnośnie tej sytuacji.

Pozdrawiam,
Kamil Grochowski

Marcin Jędrzejak (2. December 2016 - 16:18):

Dzień dobry,

odcisk palców powiązany z imieniem i nazwiskiem klienta stanowi dane osobowe, które podlegają ochronie. Nie ma Pani obowiązku wyrażenia zgody na pobranie odcisku palca. Siłownia powinna zapewnić dostęp do swych usług klientom, którzy na takie rozwiązanie się nie zgodzili. W mojej ocenie siłownia nie powinna również narzucać takiego rozwiązania, gdyż nie jest to konieczne i adekwatne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania czy korzystania z usług siłowni. W przypadku działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu siłowni nie ma prawnie uzasadnionych potrzeb stosowania takich daleko ingerujących w prywatność klienta rozwiązań. Rozwiązanie to powinno być stosowane wyłącznie wobec klientów, którzy się na to dobrowolnie zgodzili.

Pozdrawiamy,
Zespół Trusted Shops

Marcin Jędrzejak (5. December 2016 - 11:55):

Dzień dobry Panie Kamilu,

kwestia uznania e-maili za dane osobowe nie jest jednoznaczna. Przykładowo samo imię w mailu nie umożliwi identyfikacji osoby (zbyt duży stopień ogólności). Jednak adres email składający się z imienia i nazwiska w powiązaniu z inną informacją – np. przypisaniem takiego adresu email do konkretnej wspólnoty mieszkaniowej (nieruchomości) realnie umożliwia, względnie znacząco ułatwia identyfikację osób. Dlatego wspólnota nie musi udostępniać listy z adresami email swoich mieszkańców. Należy również zauważyć, że informację o spotkaniu dotyczącej inwestycji może przekazać mieszkańcom zawiadomiony już przez Pana zarząd wspólnoty albo może Pan np. zostawić stosowną informację na tablicy ogłoszeń lub w skrzynkach pocztowych. Pozyskiwanie adresów email mieszkańców wspólnoty nie jest w tym celu konieczne i niezbędne. Na najbliższym spotkaniu może Pan poprosić mieszkańców o dobrowolne podanie adresów email w celu uproszczenia organizacji kolejnych spotkań dotyczących inwestycji.

Pozdrawiamy,
Zespół Trusted Shops

Marcin Jędrzejak (5. December 2016 - 12:01):

Dzień dobry Pani Agnieszko,

nie zajmujemy się kwestiami prawnymi dotyczącymi wymagań stawianych w konkursach na realizacje zadań publicznych. Jednak w naszej ocenie decydujące znaczenie będzie mieć konkretny charakter i rodzaj danego zadania publicznego. W przypadku niektórych zadań publicznych wymóg takiego podania listy członków klubu wraz z ich adresami może być prawnie uzasadniony i adekwatny do zabezpieczenia określonych celów. Można sobie jednocześnie wyobrazić także przypadki, gdy taki wymóg będzie jednak zbyt daleko idący – tj. niemający uzasadnienia i niebędący niezbędny dla zapewnienia prawidłowej realizacji danego zadania publicznego.

Pozdrawiamy,
Zespół Trusted Shops

Emilia (7. February 2017 - 00:08):

Witam serdecznie,

Potrzebuję Państwa pomocy… Firma ubezpieczeniowa w której planowałam kupić polisę, omyłkowo wysłała e-mailem tą właśnie polisę do osoby o podobnie brzmiącym nazwisku (bylo tam moje imie,nazwisko,pesel,adres zamieszkania,kwota ubezpieczenia). Co powinnam zrobić w takiej sytuacji?

Z góry dziękuję
Emilia

Marcin Jędrzejak (15. February 2017 - 12:20):

Dzień dobry Pani Emilio,

z przedstawionego przez Panią opisu wynika, że firma ubezpieczeniowa naruszyła przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO): http://www.giodo.gov.pl/579/.

Pozdrawiamy,
Zespół Trusted Shops

Dodaj komentarz