http://www.fokusfashion.com: Aktualnie nie ma możliwości wyboru gwarancji zwrotu pieniędzy.
Zawarte wcześniej umowy gwarancyjne pozostają w mocy.

fokusfashion.com

Kontakt
Kusocińskiego 106
94-054 Łódź
Polska
info@fokusfashion.com
fokusfashion.com
Sprzedawca
Tomasz Ostrowski
Kusocińskiego 106
94-054 Łódź
Polska
Osoba upoważniona do reprezentowania firmy
Tomasz Ostrowski