Certyfikat dla buylux.pl

No. XEC6EAB276A32DCCDBA61BFE45B578887
 

Certyfikat wydany dn.
11.10.2011 r.
Ważny do
10.10.2019 r.
Potwierdzone przez
Jean-Marc Noël
Dyrektor Zarządzający Trusted Shops GmbH
Informacje na temat sprzedawcy
Dalsze informacje i warunki korzystania z gwarancji Trusted Shops
buylux.pl opinie klientów

buylux.pl

buylux.pl uzyskał certyfikat Trusted Shops w dniu 11.10.2011 r.

Kontakt
Chmielna 122
00-801 Warszawa
Polska
Tel: +48 608 041 156
Fax: +48 22 427 58 87
info@buylux.pl
buylux.pl
Sprzedawca
Jacek Metera, EPDG Company
Chmielna 122
00-801 Warszawa
Polska
Osoba upoważniona do reprezentowania firmy
Jacek Metera