Dane firmy

Podmiotem odpowiedzialnym za stronę www.trustedshops.pl oraz fan page na Facebooku www.facebook.com/trustedshops.polska w rozumieniu § 5 Niemieckiej Ustawy o Usługach Telkomunikacyjnych (TMG) jest:

Przedstawicielstwo w Polsce

Trusted Shops
Przedstawicielstwo w Polsce
Ul. Żelazna 28/30
Budynek Sienna Center
00-832 Warszawa

Siedziba firmy

Trusted Shops GmbH
Subbelrather Strasse 15c
50823 Kolonia, Niemcy

Tel.: +48 22 462 6400

E-Mail: serwis@trustedshops.pl

Sąd Rejonowy w Kolonii, Niemcy,
Rejestr Handlowy (HRB) 32735

NIP-UE: DE 812 947 877

Zarząd: Jean-Marc Noël, Thomas Karst, Ulrich Hafenbradl

Redakcja: Ulrich Hafenbradl (osoba odpowiedzialna), Dr. Carsten Föhlisch

Osoba odpowiedzialna za ochronę osób nieletnich zgodnie z § 7 niemieckiego JMStV (Państwowego porozumienia o ochronie nieletnich w mediach): Stefan Bodewig, jugendschutz@trustedshops.de

Informacja dot. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia platformę umożliwiającą rozstrzyganie sporów konsumenckich przez internet (platforma ODR). Konsumenci mają możliwość korzystania z tej platformy w celu pozasądowego rozwiązania sporu. Jesteśmy gotowi wziąć udział w pozasądowym postępowaniu rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku umownego z konsumentem przed Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V. (Komisja Rozjemcza przy Centrum Arbitrażu), Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Niemcy, www.verbraucher-schlichter.de.

 

Oświadczenie o ochronie prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej szczegółowo poinformujemy Państwa o sposobie postępowania z Państwa danymi.

Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania żadnych danych osobowych. Przy każdej wizycie na stronie internetowej serwer automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który np. zawiera nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę połączenia, ilość przesłanych danych oraz wnioskującego dostawcę (dane dostępu) i dokumentuje połączenie. W celu skrócenia czasu ładowania niektórych ofert korzystamy również z tzw. sieci dostaw treści („CDN“), w której zasoby sieciowe dostarczane są za pośrednictwem serwerów internetowych dostawcy CDN, który pracuje dla nas w kontekście realizacji zamówienia. Dane dostępowe gromadzone są również odpowiednio na serwerach internetowych dostawcy.

Te dane dostępowe są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony i ulepszenia naszych usług. Służy to zgodnie z art.. 6 ust. 1 zdanie 1 litr f RODO ochrona naszych uzasadnionych interesów przy właściwym przedstawianiu naszej oferty, które są nadrzędne w procesie równoważenia interesów. Wszystkie dane dostępu zostaną usunięte nie później niż w ciągu siedmiu dni od zakończenia wizyty na stronie.

Usługi hostingowe świadczone przez strony trzecie
W ramach przetwarzania danych w naszym imieniu, dostawcy zewnętrzni zapewniają nam usługi hostingowe i prezentacyjne dla naszych stron internetowych. Do hostowania danej strony internetowej używamy następujących usługodawców:

trustedshops.pl ;trustedshops.pl/handlowcy/: ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH, Feldkirchener Straße 140, 9020 Klagenfurt am Wörtersee, Österreich

shop.trustedshops.com/pl: Timme Hosting GmbH & Co. KG, Ovelgönner Weg 43, 21335 Lüneburg, DE

Jeśli usługodawca ma siedzibę w USA, jest certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Tutaj można zobaczyć aktualny certyfikat. W wyniku tej umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja Europejska ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności. Ponadto uzgodniliśmy stosowanie standardowych klauzul ochrony danych UE z innymi usługodawcami mającymi siedzibę w kraju spoza UE lub EOG w celu zapewnienia odpowiednich gwarancji zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.

Wszystkie dane zbierane w związku z korzystaniem z tych stron internetowych lub w formularzach udostępnionych w celach opisanych poniżej są przetwarzane na serwerach danego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w sposób opisany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Gromadzimy dane osobowe, jeśli dobrowolnie je Państwo podacie podczas kontaktowania się z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach wymagane są dane do przetwarzania kontaktów z klientem lub otwarcia konta klienta zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO i nie można wysłać kontaktu bez tych informacji. Które dane są gromadzone, można zobaczyć na odpowiednich formularzach wejściowych. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy do przetwarzania Państwa zapytań.

W naszym imieniu zatrudniliśmy usługodawców do technicznego przetwarzania Państwa zapytań. Usługodawcy ci mają siedzibę w USA i są certyfikowani w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. W wyniku tej umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja Europejska ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Po całkowitym przetworzeniu zapytania, dane użytkownika zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po upływie okresów przechowywania danych zgodnie z prawem podatkowym i handlowym, chyba że użytkownik wyrazi wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie swoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych poza tym, co jest dozwolone przez prawo i o czym poinformujemy użytkownika w niniejszym oświadczeniu.

Narzędzie czatu na żywo Userlike
Jeśli użyjesz narzędzia czatu na żywo do nawiązania kontaktu, dobrowolnie wprowadzone tam dane (nazwa, adres e-mail, wiadomość) będą przechowywane w naszym imieniu u naszego usługodawcy Userlike na serwerach na terenie Niemiec. Będą one tam przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na nasze zapytanie, a następnie usuwane zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO.

Rejestracja w celu uzyskania ochrony kupuj cego Trusted Shops
W celu uzyskania ochrony kupuj cego Trusted Shops potrzebny jest adres e-mail, cena zakupu, wybrana metoda płatno ci, numer zamówienia, numer klienta (je li taki posiadasz) oraz nazwa sklepu internetowego, w którym produkt został zamówiony.

Państwa dane będą wykorzystywane w ramach realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO w celu zapewnienia ochrony kupuj cego Trusted Shops.

Tylko w przypadku roszczenia z tytułu ochrony kupującego wymagamy od Państwa dodatkowych informacji i danych osobowych w celu rozpatrzenia i rozpatrzenia Państwa roszczenia o zwrot kosztów. Podczas rejestracji wniosku o zwrot kosztów, Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i konto bankowe zostaną obciążone kosztami zwrotu kosztów.

Dzięki ochronie kupuj cego uzyskasz równie* dostęp do loginu klienta Trusted Shops (My Trusted Shops). Logując się na stronie klienta Trusted Shops, możesz przeglądać aktywne i zawarte umowy o ochronie kupującego, składać wnioski o zwrot kosztów, a także wysyłać lub zmieniać oceny zamówień. Twój adres e-mail służy jako identyfikator i nazwa użytkownika w celu uzyskania dostępu do Mojego Trusted Shops. Istnieje możliwość personalizacji konta członkowskiego poprzez dobrowolne wprowadzenie dalszych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i/lub zdjęcie profilowe, do loginu klienta Trusted Shops lub przy składaniu opinii.

Wysłane przez Ciebie oceny mogą być następnie wyświetlane wraz z tymi dodatkowymi informacjami, chociaż niektóre szczegóły mające na celu ochronę Twojej prywatności są zawsze wyświetlane tylko w formie skróconej. Podobnie, streszczenie wszystkich przedłożonych ocen może być następnie udostępnione publicznie. Twój adres e-mail nie będzie publicznie wyświetlany. Dane osobowe można zmienić lub usunąć w dowolnym momencie w Mojej bazie danych Trusted Shops. Możesz również wyłączyć publiczne wyświetlanie swojego profilu w tym miejscu.

Po całkowitym przetworzeniu umowy lub dezaktywacji konta klienta, dane użytkownika będą ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po upływie okresów przechowywania danych zgodnie z prawem podatkowym i handlowym, chyba że użytkownik wyraził wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie swoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych poza tym, co jest dozwolone przez prawo i o czym poinformujemy go w niniejszej deklaracji. Konto klienta można w każdej chwili dezaktywować, wysyłając wiadomość do opisanej poniżej opcji kontaktu lub korzystając z funkcji przewidzianej w tym celu na koncie klienta.

Przedkładanie ratingu
Jeśli ocena dokonywana jest za pośrednictwem systemu oceny Trusted Shops, my i oceniana firma wymagamy Państwa adresu e-mail w ramach umowy użytkownika systemu oceny zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 b RODO w celu zapewnienia ważności i wiarygodności oceny oraz w razie potrzeby skontaktowania się z Państwem w celu wyjaśnienia ewentualnych reklamacji i zweryfikowania złożonej oceny. W tym celu przechowywany będzie adres e-mail wraz z numerem zamówienia oraz przekazaną i przekazaną ocenianemu przedsiębiorstwu oceną.

Przy składaniu opinii o produkcie zapisywany jest również adres URL produktu oraz obraz produktu, nazwa produktu, produkt SKU, GTIN i MPN oraz producent.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu klasyfikacji, zapobiegania nieprawidłowym lub sfałszowanym ocenom oraz zapewnienia prawidłowego działania systemu klasyfikacji, zbieramy również adres IP użytkownika przy składaniu oceny. Służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w zakresie zapobiegania niewłaściwemu wykorzystywaniu i ochrony naszych systemów, które są nadrzędne w procesie równoważenia interesów zgodnie ze art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Adres IP jest przechowywany maksymalnie przez 7 dni w celu jego oceny, a następnie usuwany.

Społeczny login przez Facebook lub Google
Konto kupującego Trusted Shops można połączyć z kontem na Facebooku lub Google.

Facebook, Inc. oraz Google LLC mają swoją siedzibę w USA. Są one certyfikowane w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Tutaj można zobaczyć aktualny certyfikat. W wyniku tej umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja Europejska ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

W przypadku łącza między kontami wystarczy uwierzytelnić się na Facebooku lub Google za pomocą danych logowania, aby zalogować się na konto klienta Trusted Shops dla kupujących. W tym celu przy pierwszym utworzeniu linku do Trusted Shops zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na przekazanie Trusted Shops następujących danych:

Facebook: Adres e-mail, nazwa, zdjęcie profilowe, przedział wiekowy (np. 35-39 lat), język, kraj i inne dane, które zostały ustawione publicznie na profilu na Facebooku.

Google: Adres e-mail, imię i nazwisko, zdjęcie profilowe i inne dane, które zamieściłeś na swoim profilu w Google jako publicznie dostępne.

Dane, które Trusted Shops otrzyma od Facebooka lub Google, zostaną wykorzystane do zaprojektowania profilu kupującego na podstawie zgody wyrażonej zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Adres e-mail otrzymywany od Trusted Shops przy pierwszym połączeniu z Trusted Shops w celu identyfikacji użytkownika, a następnie tylko ten identyfikator, który został ustawiony jako funkcja uwierzytelniania między tymi dwoma systemami. Facebook lub Google nie otrzymują żadnych dalszych danych. W każdej chwili możesz połączyć konta i odwołać transfer danych ze skutkiem na przyszłość, zmieniając ustawienia na Facebooku (tutaj) lub Google (tutaj).

Rejestracja na członkostwo w Trusted Shops dla handlowców internetowych
Wniosek o członkostwo dla sprzedawców internetowych jest oferowany wyłącznie osobom prowadzącym działalność gospodarczą lub prowadzącym działalność na własny rachunek. Dane osobowe są gromadzone w celu przetwarzania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO jeśli dobrowolnie nam je Państwo dostarczą podczas kontaktowania się z nami lub rejestracji w celu skorzystania z naszych usług.

Po całkowitym przetworzeniu umowy dane użytkownika zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po upływie okresów przechowywania danych zgodnie z prawem podatkowym i handlowym, chyba że użytkownik wyrazi wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie swoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych poza tym okresem, na co zezwala prawo i o czym poinformujemy użytkownika w niniejszym oświadczeniu.

Podanie o pracę w Trusted Shops
eśli za pośrednictwem tej strony internetowej zgłoszą Państwo swoją kandydaturę na stanowisko w Trusted Shops, dane osobowe będą gromadzone na portalu aplikacyjnym Trusted Shops w celu przeprowadzenia oceny zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO.

Ten portal jest obsługiwany przez usługodawcę, który w naszym imieniu przetwarza dane zgromadzone na swoich serwerach.

Dane podane w naszym portalu aplikacyjnym zostaną wykorzystane wyłącznie w celu obsadzenia ogłoszonego stanowiska oraz sprawdzenia i rozpatrzenia złożonego w tym kontekście podania. Po zakończeniu procesu aplikacyjnego dane te zostaną zablokowane do dalszego wykorzystania i usunięte po wygaśnięciu obowiązku ich przechowywania, chyba że użytkownik wyrazi wyraźną zgodę na jakiekolwiek inne przetwarzanie.

Jeśli zamówili Państwo towary, które prześlemy Państwu pocztą, przekażemy dane niezbędne do realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO do firmy spedycyjnej zleconej z dostawą, jeśli jest to konieczne do dostawy zamówionego towaru. W zależności od wybranego przez Państwa dostawcy usług płatniczych w procesie składania zamówienia, przekazujemy dane dotyczące płatności zebrane w celu przetwarzania płatności instytucji kredytowej, której zlecono dokonanie płatności, oraz, w stosownych przypadkach, dostawcom usług płatniczych zleconym przez nas lub wybranej usłudze płatniczej. W niektórych przypadkach wybrani dostawcy usług płatniczych również zbierają te dane we własnym zakresie, jeśli utworzysz tam konto. W takim przypadku podczas zamawiania należy zalogować się do dostawcy usług płatniczych wraz z danymi dostępu. W tym zakresie zastosowanie ma oświadczenie o ochronie danych odpowiedniego dostawcy usług płatniczych.

Korzystamy z usług dostawcy usług płatniczych z siedzibą w kraju spoza Unii Europejskiej. Przekazanie danych osobowych do tej firmy odbywa się wyłącznie w zakresie konieczności realizacji umowy.

Sprawdzenie konta przy rejestracji członkostwa w Trusted Shops dla sprzedawców internetowych
Tylko w przypadku, gdy prowadzą Państwo działalność gospodarczą lub na własny rachunek, przy zawieraniu umowy o członkostwo dla sprzedawców internetowych przekazujemy Państwa dane adresowe agencjom kredytowym w celu oceny ryzyka odpowiedzialności i, w razie potrzeby, oceny kredytowej. Służy to uregulowaniu stosunku umownego zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO.

Dane osobowe wymagane do oceny zdolności kredytowej przekazujemy następującym firmom:

Verband der Vereine Creditreform e.V.
Hellersbergstr. 12
D-41460 Neuss, Niemcy

Pod uwagę zostaną wzięte odpowiednie środki ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów. Mają Państwo możliwość przedstawienia swoich poglądów i zakwestionowania decyzji poprzez skontaktowanie się z osobą kontaktową opisaną poniżej.

Reklama e-mail z rejestracją do newslettera
Jeśli zarejestrujesz się w jednym z naszych biuletynów lub podasz swoje dane w celu bezpłatnego pobrania dokumentu z naszej strony internetowej lub naszego serwisu Facebook lub LinkedIn, wykorzystamy dane wymagane do tego lub oddzielnie podane przez Ciebie w celu regularnego wysyłania Ci naszego biuletynu e-mail, na podstawie Twojej zgody, zgodnie z art. 2. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

Newsletter jest wysyłany w naszym imieniu przez usługodawców, którym w tym celu przekazujemy Państwa adres e-mail.

Jeżeli biuletyn jest wysyłany za pośrednictwem usługodawcy z siedzibą w USA, jest on certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. W wyniku tej umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja Europejska ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania biuletynu, wysyłając wiadomość do opisanej poniżej opcji kontaktowej lub poprzez link umieszczony w tym celu w biuletynie. Po wyrejestrowaniu usuwamy Państwa adres e-mail, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie Państwa danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych poza tym zakresem, co jest dozwolone przez prawo i o czym poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

Reklama e-mailem bez rejestracji do biuletynu i bez prawa sprzeciwu
Jeśli w związku ze sprzedażą produktu lub usługi otrzymamy Państwa adres e-mail, a Państwo nie wyrazili sprzeciwu, zastrzegamy sobie prawo do regularnego wysyłania Państwu ofert na podobne produkty, np. już zakupione, z naszego asortymentu pocztą elektroniczną zgodnie z § 7 ust. 3 UWG. Służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w reklamowym podejściu do naszych klientów, które są nadrzędne w procesie równoważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

Newsletter jest wysyłany w naszym imieniu przez usługodawców, którym w tym celu przekazujemy Państwa adres e-mail.

Jeżeli biuletyn jest wysyłany za pośrednictwem usługodawcy z siedzibą w USA, jest on certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. W wyniku tej umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja Europejska ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu swojego adresu e-mail, wysyłając wiadomość na opisaną poniżej opcję kontaktu lub poprzez link podany w tym celu w reklamowej wiadomości e-mail.

Reklama pocztowa i prawo sprzeciwu
Ponadto zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego do własnych celów reklamowych, np. do wysyłania interesujących ofert i informacji o naszych produktach pocztą. Służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w reklamowym podejściu do naszych klientów, które są nadrzędne w procesie równoważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

Wysyłki reklamowe są przetwarzane w naszym imieniu przez usługodawcę, któremu przekazujemy Państwa dane.

W każdej chwili możesz sprzeciwić się przechowywaniu i wykorzystywaniu swoich danych w tym celu, wysyłając wiadomość do opisanej poniżej opcji kontaktu.

Aby wyświetlić zebrane oceny, w niektórych witrynach internetowych Trusted Shops Trustbadge jest zintegrowany z Trusted Shops.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w optymalnym marketingu naszej oferty, które są nadrzędne w procesie równoważenia interesów. Trustbadge i reklamowane w nim usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.

Po wywołaniu usługi Trustbadge serwer WWW automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera np. adres IP, datę i godzinę wywołania, wielkość przesyłanych danych oraz wnioskującego dostawcę (dane dostępu) i dokumentuje wywołanie. Te dane dostępu nie są analizowane i są automatycznie nadpisywane najpóźniej siedem dni po zakończeniu wizyty na stronie.

W celu poprawy komfortu korzystania z naszej strony internetowej i umożliwienia korzystania z jej pewnych funkcji w celu wyświetlania odpowiednich produktów lub przeprowadzania badań rynkowych, niektóre strony tej strony internetowej korzystają z tzw. cookies. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów przy optymalnym prezentowaniu naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 litr f RODO, które są nadrzędne w procesie równoważenia interesów. Cookie to mały plik tekstowy, który jest automatycznie zapisywany na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre z plików cookie, z których korzystamy, są usuwane po zamknięciu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (są to tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie są zapisywane w urządzeniu użytkownika końcowego i umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki, gdy użytkownik ponownie nas odwiedza (trwałe pliki cookie). Aby sprawdzić okres przechowywania plików cookie, można skorzystać z funkcji Przeglądaj w ustawieniach plików cookie przeglądarki internetowej. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała, kiedy strona korzysta z plików cookie i decydowała w każdym indywidualnym przypadku, czy akceptować lub odrzucać pliki cookie na danej stronie, czy też ogólnie. Każda przeglądarka posiada inną politykę zarządzania ustawieniami plików cookie. Polityka przeglądarki jest opisana w menu Pomoc każdej przeglądarki i wyjaśnia, w jaki sposób można zmienić ustawienia plików cookie. Aby dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia w przeglądarce, zobacz poniższe linki:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=en_US
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie może ograniczyć dostęp do niektórych funkcji naszej strony internetowej.

a. Analiza stron internetowych

Korzystanie z Google (Universal) Analytics do analizy stron internetowych
Do analizy stron internetowych wykorzystuje się Google (Universal) Analytics, usługę analizy stron internetowych Google LLC (www.google.de). Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 litr f RODO, służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty, które są nadrzędne w procesie równoważenia interesów. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika, takich jak pliki cookie. Automatycznie zbierane informacje o korzystaniu z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Poprzez aktywację anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP jest skracany przed transmisją w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Anonimowy adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Po zakończeniu korzystania przez nas z Google Analytics zgromadzone w tym kontekście dane zostaną usunięte.

Google LLC ma siedzibę w USA i jest certyfikowana w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Tutaj można zobaczyć aktualny certyfikat. W wyniku tej umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja Europejska ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Użytkownik może uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Alternatywnie do wtyczki przeglądarki można kliknąć ten link, aby uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych na tej stronie w przyszłości. Plik cookie opt-out jest zapisywany na Twoim urządzeniu mobilnym. W przypadku usunięcia plików cookie należy ponownie kliknąć łącze.

Wykorzystanie punktu Hubspot do analizy stron internetowych
Do celów analizy stron internetowych, Hubspot, Inc. (www.hubspot.com) Automatycznie gromadzi i przechowuje dane, na podstawie których tworzone są profile użytkowników przy użyciu pseudonimów. Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 litr f RODO, służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty, które są nadrzędne w procesie równoważenia interesów. Do tego celu można wykorzystać pliki cookie. Po zakończeniu korzystania z Hubspot przez nas, dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

Hubspot, Inc. ma siedzibę w USA i jest certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Tutaj można zobaczyć aktualny certyfikat. W wyniku tej umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja Europejska ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się zbieraniu i przechowywaniu danych, ze skutkiem na przyszłość, poprzez zapisanie cookie opt-out na swoim urządzeniu końcowym lub poprzez wyłączenie funkcjonalności narzędzia za pomocą odpowiedniej wtyczki przeglądarki, np.

Użycie Hotjar do analizy stron internetowych
Do celów analizy stron internetowych, dane są automatycznie zbierane i przechowywane na tej stronie internetowej przy użyciu technologii Hojar Limited (www.hotjar.com), z których profile użytkowników są tworzone przy użyciu pseudonimów. Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 litr f RODO, służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty, które są nadrzędne w procesie równoważenia interesów. Do tego celu można wykorzystać pliki cookie. Pseudonimowe profile użytkowników nie są łączone z danymi osobowymi osoby noszącej pseudonim bez wyraźnej zgody na ich oddzielne podanie. Po zakończeniu korzystania z Hotjar przez nas zebrane w tym kontekście dane zostaną usunięte. Klikając ten link można w dowolnym momencie sprzeciwić się zbieraniu i przechowywaniu danych, ze skutkiem na przyszłość.

Po zgłoszeniu sprzeciwu na urządzeniu mobilnym użytkownika zapisywany jest plik cookie opt-out. W przypadku usunięcia plików cookie należy ponownie kliknąć łącze.

Optimizely do analizy stron internetowych i testów A/B
W celu analizy stron internetowych i testów A/B, dane są automatycznie zbierane i przechowywane na tej stronie przy użyciu technologii Optimizely GmbH (www.optimizely.com), z których profile użytkowników są tworzone przy użyciu pseudonimów. Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 litr f RODO, służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty, które są nadrzędne w procesie równoważenia interesów. Do tego celu można wykorzystać pliki cookie. Pseudonimowe profile użytkowników nie są łączone z danymi osobowymi osoby noszącej pseudonim bez wyraźnej zgody na ich oddzielne podanie. Po zakończeniu korzystania z Optimizely dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte. Klikając ten link można w dowolnym momencie sprzeciwić się zbieraniu i przechowywaniu danych, ze skutkiem na przyszłość.

Po zgłoszeniu sprzeciwu na urządzeniu mobilnym użytkownika zapisywany jest plik cookie opt-out. W przypadku usunięcia plików cookie należy ponownie kliknąć łącze.

Użycie Tealium
Ta strona wykorzystuje technologie firmy Tealium, Inc. (www.tealium.com) Automatycznie gromadzone i przechowywane dane, na podstawie których tworzone są profile użytkowników z użyciem pseudonimów. Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 litr f RODO, służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty, które są nadrzędne w procesie równoważenia interesów. Do tego celu można wykorzystać pliki cookie. Dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte po zaprzestaniu przez nas użytkowania Tealium zgodnie z jego przeznaczeniem i po zakończeniu jego użytkowania.

Firma Tealium, Inc. z siedzibą w USA, posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Tutaj można zobaczyć aktualny certyfikat. W wyniku tej umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja Europejska ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się zbieraniu i przechowywaniu danych, ze skutkiem na przyszłość, poprzez zapisanie cookie opt-out na swoim urządzeniu końcowym lub poprzez wyłączenie funkcjonalności narzędzia za pomocą odpowiedniej wtyczki przeglądarki, np.

b. Reklama za pośrednictwem sieci marketingowych

Google Tag Manager
Korzystamy z Google Tag Manager do zarządzania usługami reklamowymi opartymi na usługach użytkownika. Sam Menedżer Znaczników jest domeną wolną od plików cookie i nie gromadzi żadnych danych osobowych. Narzędzie wyzwala raczej inne znaczniki, które z kolei mogą zbierać dane (zob. powyżej). Jeśli wyłączyłeś domenę lub plik cookie, pozostanie on dla wszystkich tagów śledzących zaimplementowanych w Google Tag Manager.

Google DoubleClick
DoubleClick cookie jako część aplikacji Google Analytics, która umożliwia rozpoznawanie przeglądarki podczas odwiedzania innych stron internetowych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 litr f RODO, służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w optymalnym marketingu naszej strony internetowej, które są nadrzędne w procesie równoważenia interesów. Informacje automatycznie generowane przez cookie o Państwa odwiedzinach na tej stronie internetowej są przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Adres IP zostanie zmniejszony poprzez aktywację anonimizacji IP na tej stronie internetowej przed transmisją w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Anonimowy adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Po zakończeniu korzystania przez nas z usług Google zebrane w tym kontekście dane zostaną usunięte.

Google Double Click jest usługą Google LLC. (www.google.de). Google LLC ma siedzibę w USA i jest certyfikowana w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Tutaj można zobaczyć aktualny certyfikat. W wyniku tej umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja Europejska ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Za pomocą tego linku można wyłączyć obsługę plików cookie DoubleClick. Możesz również skontaktować się z Digital Advertising Alliance, aby dowiedzieć się, jak ustawić pliki cookie i dokonać odpowiednich ustawień. Wreszcie, można ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby była informowana o ustawieniu plików cookie i indywidualnie decydować o ich przyjęciu lub wykluczeniu akceptacji plików cookie w niektórych przypadkach lub w ogóle. Jeśli cookies nie są akceptowane, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Google AdSense
Nasza witryna używa Google AdSense do marketingu powierzchni dla reklam i sieci reklamowych osób trzecich. Reklamy te są wyświetlane w różnych miejscach na tej stronie internetowej. W ramach integracji Google AdSense, tak zwany plik cookie DoubleClick jest ustawiany przez Google dla wszystkich odwiedzających strony internetowe. Umożliwia to wyświetlanie reklam kompatybilnych z zainteresowaniami poprzez automatyczne przypisanie pseudonimowego identyfikatora użytkownika, za pomocą którego interesy są określane na podstawie wizyt na tej i innych stronach internetowych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 litr f RODO, służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w optymalnym marketingu naszej strony internetowej, które są nadrzędne w procesie równoważenia interesów. Po zakończeniu korzystania przez nas z usług Google zebrane w tym kontekście dane zostaną usunięte.

Google AdSense jest usługą Google LLC (www.google.de). Google LLC ma siedzibę w USA i jest certyfikowana w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Tutaj można zobaczyć aktualny certyfikat. W wyniku tej umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja Europejska ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Za pomocą tego linku można wyłączyć obsługę plików cookie. Możesz również skontaktować się z Digital Advertising Alliance, aby dowiedzieć się, jak ustawić pliki cookie i dokonać odpowiednich ustawień.

Google AdWords Remarketing i Google Analytics Audiences
Korzystamy z Google Adwords Remarketing i Google Analytics Publiczność reklamować tę stronę w wynikach wyszukiwania Google i na stronach internetowych osób trzecich. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej Google umieszcza tzw. cookie remarketingowe lub dodatkowo korzysta z cookie Google Analytics. W tym przypadku oba pliki cookie automatycznie umożliwiają reklamę opartą na zainteresowaniach za pomocą pseudonimu CookieID i na podstawie odwiedzonych stron. Po zaprzestaniu i zakończeniu korzystania z Google AdWords Remarketing i Google Analytics dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte. Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 litr f RODO, stosowanie tych narzędzi służy ochronie naszych uzasadnionych interesów w optymalnym marketingu naszej strony internetowej, które są nadrzędne w procesie równoważenia interesów. Po zakończeniu korzystania przez nas z usług Google zebrane w tym kontekście dane zostaną usunięte.

Wszelkie dodatkowe przetwarzanie będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik uzgodni z Google, że jego historia przeglądania stron internetowych i aplikacji będzie powiązana z kontem Google użytkownika, a informacje z konta Google użytkownika będą wykorzystywane do personalizacji reklam wyświetlanych w Internecie. Jeśli użytkownik jest zalogowany do Google podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Google wykorzysta dane użytkownika wraz z danymi Google Analytics do utworzenia i zdefiniowania list grup docelowych do celów międzyresortowego remarketingu urządzeń. W tym celu Google tymczasowo łączy Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Usługi Google AdWords Remarketing i Google Analytics są usługami Google LLC (www.google.com). Google LLC ma siedzibę w USA i jest certyfikowana w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Tutaj można zobaczyć aktualny certyfikat. W wyniku tej umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja Europejska ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Za pomocą tego linku można wyłączyć cookie do ponownego wprowadzania do obrotu. Możesz również kliknąć na ten link, aby zapobiec zbieraniu danych przez Google Analytics na tej stronie. Plik cookie opt-out jest zapisywany na Twoim urządzeniu mobilnym. W przypadku usunięcia plików cookie należy ponownie kliknąć łącze.

Możesz również skontaktować się z Digital Advertising Alliance, aby dowiedzieć się, jak ustawić pliki cookie i dokonać odpowiednich ustawień.

AdRoll Retargeting
Za pośrednictwem naszego partnera reklamowego AdRoll Advertising Limited, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Irlandia, reklamujemy tę stronę internetową w wynikach wyszukiwania i na stronach internetowych osób trzecich. Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, automatycznie ustawiany jest plik cookie tych dostawców lub ich partnerów, który umożliwia reklamę w oparciu o zainteresowanie za pomocą pseudonimowego identyfikatora pliku cookie i na podstawie odwiedzanych stron. Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 litr f RODO, służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w optymalnym marketingu naszej strony internetowej, które są nadrzędne w procesie równoważenia interesów. Po zakończeniu korzystania z AdRoll Retargeting zgromadzone w tym kontekście dane zostaną usunięte.

Użytkownik może wyłączyć tę funkcję klikając na jeden z poniższych linków: https://app.adroll.com/optout/safari.

Alternatywnie, można wyłączyć korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie odwiedzając stronę rezygnacji Digital Advertising Alliance.

Znacznik LinkedIn Insight & Conversion Tag
Za pośrednictwem naszego partnera reklamowego LinkedIn Corporation, reklamujemy tę stronę internetową na platformie LinkedIn (www.linkedin.com). Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, automatycznie ustawiany jest plik cookie tego dostawcy, który umożliwia reklamę opartą na zainteresowaniach za pomocą pseudonimowego identyfikatora pliku cookie i w oparciu o odwiedzone strony. Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 litr f RODO, służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w optymalnym marketingu naszej strony internetowej, które są nadrzędne w procesie równoważenia interesów. Po zakończeniu korzystania z tagu LinkedIn Insight & Conversion dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

Za pomocą tego linku można wyłączyć cookie do ponownego wprowadzania do obrotu. Możesz również skontaktować się z Digital Advertising Alliance, aby dowiedzieć się, jak ustawić pliki cookie i dokonać odpowiednich ustawień.

Reklamy i konwersja Twittera
Za pośrednictwem naszego partnera reklamowego Twitter, Inc. reklamujemy tę stronę internetową na platformie Twitter (www.twitter.com). Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, automatycznie ustawiany jest plik cookie tego dostawcy, który umożliwia reklamę opartą na zainteresowaniach za pomocą pseudonimowego identyfikatora pliku cookie i w oparciu o odwiedzone strony. Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 litr f RODO, służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w optymalnym marketingu naszej strony internetowej, które są nadrzędne w procesie równoważenia interesów. Po zakończeniu korzystania z Twittera zgromadzone w tym kontekście dane zostaną usunięte.

Za pomocą tego linku można wyłączyć cookie do ponownego wprowadzania do obrotu. Możesz również skontaktować się z Digital Advertising Alliance, aby dowiedzieć się, jak ustawić pliki cookie i dokonać odpowiednich ustawień.

Reklama za pośrednictwem piksela portalu społecznościowego Facebook
Na tej stronie internetowej zintegrowany jest pixel Facebooka. Poniższe funkcje piksela Facebook Pixel wykorzystujemy do określonych celów:

 • Facebook Connect, analiza danych dostępu w celu reklamy na Facebooku;
 • Facebook Custom Publiczność, analiza danych dostępu do celów reklamy skierowanej do osób trzecich na Facebooku;
 • Wydarzenia na Facebooku, analiza danych dostępowych dla celów reklamowych nadchodzących wydarzeń;
 • Facebook Pixel Remarketing, analiza danych dostępu do stron produktów w celu wyświetlania reklamy opartej na zainteresowaniach na Facebooku;
 • Facebook Pixel Tracking, analiza danych dostępu w celu reklamy na Facebooku;
 • Facebook Pixel Conversions, analiza danych przeliczeniowych po realizacji zamówienia (wartość zamówienia, waluta, wskazanie istniejącego lub nowego klienta) w celu reklamy na Facebooku oraz ich rozliczenie.

Pixel na Facebooku automatycznie ustawia plik cookie, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, który automatycznie wykorzystuje pseudonimowy identyfikator cookie oraz strony, które odwiedzasz, aby umożliwić korzystanie z powyższych funkcji w objaśnionych celach. Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 litr f RODO, służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w optymalnym marketingu naszej strony internetowej, które są nadrzędne w procesie równoważenia interesów. Dane zgromadzone w tym kontekście zostaną usunięte po zakończeniu korzystania z usług Facebooka zgodnie z ich przeznaczeniem i po zakończeniu korzystania z nich.

Facebook Pixel jest serwisem Facebook, Inc. (www.facebook.com). Facebook, Inc. ma siedzibę w USA i jest certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Tutaj można zobaczyć aktualny certyfikat. W wyniku tej umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja Europejska ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się zbieraniu i przechowywaniu danych, ze skutkiem na przyszłość, poprzez zapisanie cookie opt-out na swoim urządzeniu końcowym lub poprzez wyłączenie funkcjonalności narzędzia za pomocą odpowiedniej wtyczki przeglądarki, np.

Możesz również sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu Twoich danych kontaktując się z Digital Advertising Alliance w celu uzyskania informacji o ustawieniach plików cookie i dokonania odpowiednich ustawień. Po zgłoszeniu sprzeciwu na terminalu użytkownika może zostać zapisany cookie rezygnacji. Jeśli usuniesz pliki cookie, musisz ponownie kliknąć linki wyjaśnione tutaj.

Korzystanie z wtyczek społecznościowych Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest przy użyciu rozwiązania Shariff.
Na naszej stronie portale społecznościowe korzystają z serwisów społecznościowych.

W celu zwiększenia ochrony Państwa danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej, przyciski te nie są w pełni zintegrowane na stronie jako wtyczki, ale tylko za pomocą łącza HTML. Integracja ta gwarantuje, że przy wywołaniu strony internetowej zawierającej takie przyciski nie zostanie nawiązane żadne połączenie z serwerami dostawcy danego portalu społecznościowego.

Kliknięcie jednego z przycisków powoduje otwarcie nowego okna przeglądarki i wywołanie strony odpowiedniego operatora, na której można (w razie potrzeby po wprowadzeniu danych logowania) np. nacisnąć przycisk Lubię to lub Udostępnij. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez dostawców usług na ich stronach internetowych, jak również możliwość kontaktu i odpowiednie prawa i opcje ustawień w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych dostawców usług.

http://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
http://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html
https://help.instagram.com/155833707900388
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Wtyczki Youtube Video Plugins
Ta strona integruje treści za pośrednictwem platformy wideo usługi Youtube. Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 litr f RODO, służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w optymalnym przedstawieniu naszej oferty, które są nadrzędne w procesie równoważenia interesów.

Youtube jest obsługiwane przez Google LLC (www.google.com). Google LLC ma siedzibę w USA i jest certyfikowana w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Tutaj można zobaczyć aktualny certyfikat. W wyniku tej umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja Europejska ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

W przypadku filmów wideo z firmy Youtube, które są zintegrowane z naszą witryną, aktywowane jest rozszerzone ustawienie ochrony danych. Oznacza to, że żadne informacje od odwiedzających stronę nie są gromadzone i przechowywane na YouTube, chyba że odtwarzają wideo. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez dostawców usług, jak również odpowiednie prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Google http://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html.“.

Wtyczki wizyjne Vimeo
Ta strona internetowa integruje treści za pośrednictwem usługi platformy wideo Vimeo.

Vimeo jest obsługiwane przez Vimeo LLC, 555 West 18th Street, Nowy Jork 10011, Stany Zjednoczone („Vimeo“). Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 litr f RODO, służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w optymalnym przedstawieniu naszej oferty, które są nadrzędne w procesie równoważenia interesów.

Narzędzie do śledzenia Google Analytics jest automatycznie integrowane z filmami wideo firmy Vimeo, które są zintegrowane z naszą witryną internetową. Nie mamy żadnego wpływu na ustawienia śledzenia i wyniki analizy zebrane w ten sposób i nie możemy ich zobaczyć. Ponadto, sygnalizatory web beacon są ustawiane dla osób odwiedzających stronę internetową poprzez osadzanie filmów wideo Vimeo.

Aby zapobiec stosowaniu plików cookie do śledzenia Google Analytics, użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie do wtyczki przeglądarki można kliknąć ten link, aby uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych na tej stronie w przyszłości. Plik cookie opt-out jest zapisywany na Twoim urządzeniu mobilnym. W przypadku usunięcia plików cookie należy ponownie kliknąć łącze. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez dostawców usług, a także odpowiednie prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych firmy Vimeo na stronie https://vimeo.com/privacy

Nasza obecność na portalach i platformach społecznościowych służy lepszej, aktywnej komunikacji z naszymi klientami i zainteresowanymi stronami. Informujemy tam o naszych produktach i aktualnych promocjach.
Gdy odwiedzasz nasze strony internetowe w mediach społecznościowych, Twoje dane mogą być automatycznie zbierane i przechowywane w celu przeprowadzenia badań rynku i w celach reklamowych. Z danych tych tworzone są tzw. profile użytkowania z użyciem pseudonimów. Mogą one być wykorzystywane na przykład do umieszczania reklam wewnątrz i na zewnątrz platform, które prawdopodobnie odpowiadają Twoim zainteresowaniom. W tym celu pliki cookie są zazwyczaj używane na Twoim terminalu.

W tych plikach cookie zapisywane są zachowania odwiedzających i zainteresowania użytkowników. Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które przewyższają nasze interesy, w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty i skutecznej komunikacji z klientami i zainteresowanymi stronami. Jeśli zostaniesz poproszony przez odpowiednich operatorów platform Social-Media o zgodę (umowę) na przetwarzanie danych, np. za pomocą pola wyboru, jest podstawą prawną przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli wyżej wymienione platformy społecznościowe mają siedzibę w USA, obowiązuje następująca zasada: Komisja Europejska przyjęła decyzję w sprawie stosowności wyboru USA. Wraca to do tarczy antyprywatnej UE-USA. Aktualny certyfikat dla danej firmy znajduje się na stronie https://www.privacyshield.gov/list
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i wykorzystywania danych przez dostawców usług na ich stronach, jak również opcji kontaktu oraz praw i opcji ustawień w zakresie ochrony prywatności, w szczególności opcji rezygnacji, można znaleźć w informacjach na temat ochrony danych dostawców usług, które znajdują się poniżej. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy
Twitter: https://twitter.com/de/privacy
Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/
Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
Widerspruchsmöglichkeiten (Opt-Out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Google/ YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated
Twitter: https://twitter.com/personalization
Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/
Pinterest: https://www.pinterest.de/?next=/settings/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerspruchsrecht

Na niektórych naszych stronach internetowych zintegrowany jest piksel VG WORT, za pomocą którego zapisujemy dostępy do stron w celu ich zgłoszenia do Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort). Ma to na celu umożliwienie naszym autorom uczestnictwa w dystrybucji VG WORT i jest oparte na naszym prawnym obowiązku zapewnienia wynagrodzenia zgodnego z prawem za korzystanie z utworów chronionych prawem autorskim zgodnie z § 53 UrhG zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO.

Jeżeli wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę w trakcie lub po złożeniu zamówienia, zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, użyjemy Twojego adresu e-mail, aby wysłać Ci e-mail z przypomnieniem o ocenie.

Zgodę można w każdej chwili odwołać, wysyłając wiadomość do opisanej poniżej opcji kontaktu, ze skutkiem na przyszłość.

W innych przypadkach wnioski o ocenę są wysyłane jako wynagrodzenie za bezpłatne członkostwo, a tym samym jako integralna część umowy o członkostwo. W takich przypadkach przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy i dlatego opiera się na art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa:

zgodnie z przepisami art. 15 RODO, mają Państwo prawo żądać informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas w zakresie w nich opisanym;

zgodnie z przepisami art. 16 RODO, mają Państwo prawo żądać natychmiastowej korekty nieprawidłowych lub kompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas;

zgodnie z przepisami art. 17 RODO, prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych u nas, chyba że dalsze przetwarzanie będzie miało miejsce.

 • korzystania z wolności wypowiedzi i informacji;
 • w celu wypełnienia zobowiązania prawnego;
 • ze względu na interes publiczny; lub
 • w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych

jest wymagane;

zgodnie z przepisami art. 18 RODO, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie, w jakim

 • użytkownik kwestionuje prawidłowość danych;
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale użytkownik nie chce go usunąć;
 • dane te nie są już nam potrzebne, ale są Państwu potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
 • zgłosił Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;

Zgodnie z art. 20 RODO, mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które nam Państwo przekazali, w uporządkowanym, aktualnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do zwrócenia się o ich przekazanie innej odpowiedzialnej osobie;

prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Możesz również skontaktować się z organem nadzorczym w swoim miejscu zamieszkania, miejscu pracy lub w siedzibie naszej firmy.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, informacji, poprawek, ograniczeń w przetwarzaniu lub usuwaniu danych lub cofnięcia zgody lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, prosimy o kontakt z naszym zakładowym inspektorem ochrony danych.

Funkcjonariusz ds. ochrony danych
Subbelrather Str. 15c
50823 Kolonia
privacy@trustedshops.com

W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany powyżej w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które są nadrzędne w procesie równoważenia interesów, mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeśli dane są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, możesz w każdej chwili skorzystać z tego prawa, jak opisano powyżej. Jeżeli przetwarzanie odbywa się w innych celach, mają Państwo prawo do sprzeciwu tylko wtedy, gdy istnieją przyczyny wynikające z Państwa konkretnej sytuacji.

Po skorzystaniu z prawa sprzeciwu nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych do tych celów, chyba że udowodnimy, że istnieją ważne powody zasługujące na ochronę w związku z przetwarzaniem, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub jeżeli przetwarzanie służy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Nie ma to zastosowania, jeżeli przetwarzanie odbywa się do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu.