Informacje o spółce

Identyfikacja dostawcy i polityka prywatności

Podmiotem odpowiedzialnym za stronę www.trustedshops.pl oraz fan page na Facebooku www.facebook.com/trustedshops.polska w rozumieniu § 5 Niemieckiej Ustawy o Usługach Telkomunikacyjnych (TMG) jest:

Biuro w Polsce:

Trusted Shops Poland Sp. z o.o

LOFTMILL – budynek LIXA C
ul. Kasprzaka 4
01–211 Warszawa

Zarząd: Jean-Marc Noël

Tel.: +48 22 462 6400
E-Mail: serwis@trustedshops.pl

NIP: 5252759135
REGON: 380969749
KRS: 0000744076
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Kapitał zakładowy: 5 000 zł

Międzynarodowa centrala:

Trusted Shops AG

Subbelrather Strasse 15c
50823 Kolonia, Niemcy

Tel.: +49 221 77 53 66
E-Mail: info@trustedshops.de

Zarząd reprezentujący Spółkę: Jean-Marc Noël (przewodniczący), Michael Burdack

Przewodniczący rady nadzorczej: Ulrich Hafenbradl

Rejestr handlowy (Handelsregister): Amtsgericht Köln, HRB 113040

Numer Identyfikacji Podatkowej: DE 812 947 877

Osoba odpowiedzialna za ochronę osób nieletnich zgodnie z § 7 niemieckiego JMStV (Państwowego porozumienia o ochronie nieletnich w mediach): Frieder Schelle, jugendschutz@trustedshops.de

Redakcja treści na stronie: Christoph Winter

c/o Trusted Shops AG
Subbelrather Straße 15c
50823 Kolonia, Niemcy

Spółka Trusted Shops AG została zarejestrowana pod numerem (D-B6MZ-QKA67-38) w niemieckim Rejestrze pośredników w obrocie handlowym jako przedstawiciel ubezpieczeniowy z zezwoleniem zgodnie z § 34d ust. 1 niemieckiej Ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej (www.vermittlerregister.info). Podmiotem odpowiedzialnym za udzielanie zezwoleń i nadzór jest Izba Handlowo-Przemysłowa w Kolonii, z siedzibą pod adresem Unter Sachsenhausen 10-26, 50667 Kolonia (https://ihk-koeln.de/). Spółka Trusted Shops AG jest członkiem Izby Handlowo-Przemysłowej w Kolonii.

Przepisy prawne odnoszące się do pośrednictwa ubezpieczeniowego to:
– § 34d niemieckiej ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej (GewO)
– § 59 – 68 niemieckiej ustawy o umowie ubezpieczenia (VVG)
– niemieckie rozporządzenie o pośrednictwie ubezpieczeniowym (VersVermV).

Wgląd do przepisów prawnych i możliwość ich pobrania zapewnia strona niemieckiego Federalnego Ministerstwa Prawa i Sprawiedliwości: www.gesetze-im-internet.de

Informacja o internetowym rozstrzyganiu sporów (platforma ODR)

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia platformę umożliwiającą rozstrzyganie sporów konsumenckich przez internet (platforma ODR). Konsumenci mają możliwość korzystania z tej platformy w celu pozasądowego rozwiązania sporu. Jesteśmy gotowi wziąć udział w pozasądowym postępowaniu rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku umownego z konsumentem przed Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V. (Komisja Rozjemcza przy Centrum Arbitrażu), Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Niemcy, www.verbraucher-schlichter.de.

Informacje o rozwiązywaniu sporów na podstawie § 214 niemieckiej ustawy o umowie ubezpieczenia (VVG-Schlichtungsstellenverordnung)

Jako pośrednik ubezpieczeniowy spółka Trusted Shops AG na podstawie § 214 niemieckiej ustawy o umowie ubezpieczenia (VVG) oraz rozporządzenia dotyczącego organów pojednawczych jest zobowiązana do uczestnictwa w polubownym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Właściwym podmiotem pojednawczym jest:

Rzecznik Praw Obywatelskich ds. Sektora Ubezpieczeń (Versicherungsombudsmann e.V.)
Postfach (skrytka pocztowa) 080632, 10006 Berlin
https://www.versicherungsombudsmann.de/

© Copyright 2022 – wszystkie treści na stronie, w szczególności publikowane teksty, zdjęcia i grafiki są chronione prawem autorskim. Dokonywanie powielania, kopiowanie, czy redagowanie publikacji oraz ich tłumaczenie na inne języki bez zezwolenia firmy Trusted Shops AG jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące między innymi celu i zakresu przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu uprawnień.

Dane dostępu i hosting

Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (tzw. dane dostępu) oraz dokumentuje wywołanie strony. W celu skrócenia czasu ładowania niektórych stron korzystamy również z tzw. sieci dostawy treści („CDN“), w ramach której zasoby sieciowe dostarczane są za pośrednictwem serwerów współpracujących z nami dostawców sieci CDN. Dane dostępu są gromadzone również na serwerach tych dostawców.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i ulepszenia naszych usług. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty na rynku. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

Usługi hostingowe świadczone przez strony trzecie

Na nasze zlecenie (w ramach powierzenia przetwarzania danych) zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. W zakresie hostowania naszych stron internetowych współpracujemy z następującymi usługodawcami:

URLDostawca usług hostingowych
trustedshops.pl, trustedshops.pl/handlowcy/ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH Feldkirchener Straße 140, 9020 Klagenfurt am Wörtersee, Austria  
shop.trustedshops.com/plTimme Hosting GmbH & Co. KG, Ovelgönner Weg 43, 21335 Lüneburg, Niemcy

Usługodawcy z siedzibę w USA są certyfikowani w ramach tzw. Tarczy Prywatności UE-USA. Wgląd do aktualnego certyfikatu danego usługodawcy dostępny jest tutaj. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatnośći. Ponadto, zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO, w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, uzgodniliśmy stosowanie standardowych klauzul ochrony danych UE z innymi usługodawcami mającymi siedzibę w kraju spoza UE lub EOG.

Wszystkie dane zebrane w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu specjalnych formularzach na naszych stronach internetowych, są przechowywane na serwerach danego usługodawcy w zakresie hostingu. Przetwarzanie danych osobowych na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności.

Przetwarzanie danych celem korzystania z produktów Trusted Shops

Gromadzimy dane osobowe, gdy nam je Państwo dobrowolnie przekazują kontaktując się z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ dotyczą danych, które są niezbędne do rozpatrzenia sprawy, w jakiej kontaktują się Państwo z nami lub otwarcia Państwa konta klienta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Bez ich podania nie można założyć konta klienta ani skontaktować się z nami. Zakres gromadzonych danych wynika bezpośrednio z formularzy do których wprowadzane są dane.

W celu opracowania otrzymywanych od Państwa zapytań korzystamy z technicznych narzędzi dostarczanych przez zewnętrznych usługodawców. Usługodawcy ci mają siedzibę w USA i są certyfikowani w ramach tzw. Tarczy Prywatności UE-USA. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Po całkowitej realizacji zapytania, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania danych określonych w przepisach prawa podatkowego i handlowego dane zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo swoją zgodę na dalsze wykorzystanie tych danych w innych celach.

Narzędzie czatu na żywo Userlike

Jeśli użyją Państwo narzędzia czatu na żywo Userlike do nawiązania z nami kontaktu, wówczas podane dobrowolnie przez Państwa dane osobowe (nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) będą w ramach powierzenia przetwarzania danych przechowywane na nasze zlecenie u naszego usługodawcy Userlike na serwerach zlokalziowanych na terenie Niemiec. Dane będą tam przetwarzane na podsatwie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu udzielenia przez nas odpowiedzi na otrzymane od Państwa zapytania, a następnie usuwane.

Rejestracja w celu uzyskania ochrony kupującego Trusted Shops

W celu umożliwienia Państwu skorzystania z usługi ochrona kupującego Trusted Shops będziemy przetwarzać Państwa adres e-mail, dane dot. zakupu, w tym wybranej metody płatności oraz nazwy sklepu internetowego, w którym produkt został zamówiony.

Państwa dane będą przetwarzane na podsatwie art. 6 ust. 1 lit. b RODO celem realizacji umowy zapewniającej ochronę kupującego Trusted Shops.

Wyłącznie w przypadku powstania roszczenia z tytułu ochrony kupującego – w celu jego rozpatrzenia wymagamy od Państwa podania dodatkowych informacji i danych osobowych.

W ramach ochrony kupującego otrzymują Państwo również dostęp do panelu klienta Trusted Shops (My Trusted Shops). Logując się w Państwa panelu klienta Trusted Shops, mogą Państwo przeglądać wszystkie zawarte aktywne i archiwalne umowy o ochronie kupującego, składać wnioski o zwrot kosztów w ramach ochrony kupującego, a także wysyłać opinie o dokonanym zakupie lub zmieniać już wystawione oceny i opinie dotyczące Państwa zamówień. Państwa adres e-mail służy jako identyfikator i nazwa użytkownika i umożliwia uzyskanie dostępu do Państwa panelu klienta Trusted Shops (My Trusted Shops). W przypadku udzielania opinii o zakupie, istnieje możliwość dobrowolnej personalizacji Państwa konta użytkownika poprzez opcjonalne wprowadzenie dalszych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i/lub zdjęcie profilowe.

W przypadku dalszej personalziacji – wysłane przez Państwa opiniie o zakupie zostaną wyświetlone wraz z tymi dodatkowymi informacjami, jednak niektóre szczegóły są w celu ochrony Państwa prywatności wyświetlane wyłącznie w formie skróconej. Publicznie dostępne jest wówczas także podsumowanie wszystkich udzielonych przez Państwo opinii o dokonach zakupach. Państwa adres e-mail nie będzie publicznie wyświetlany. Udostępnione w panelu klienta Trusted Shops dane osobowe mogą Państwo zmienić lub usunąć w dowolnym momencie. Mogą Państwo również w każdej chwili wyłączyć fukncje publicznego wyświetlanie swojego profilu.

Po całkowitej realizacji umowy lub dezaktywacji Państwa konta w panelu klienta Trusted Shops, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania danych określonych w przepisach prawa podatkowego i handlowego dane zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo swoją zgodę na dalsze wykorzystanie tych danych w innych celach lub zastrzeżemy prawo ich dalszego wykorzystania w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności. Mogą Państwo w każdej chwili dezaktywować swoje konto wysyłając nam wiadomość na adres wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa“ lub korzystając z przewidzianej w tym celu funkcji w ustawieniach Państwa konta w panelu klienta Trusted Shops.

Wystawianie opinii

Jeśli opinia o zakupie dokonywana jest za pośrednictwem systemu oceny Trusted Shops, zgodnie z umową użytkowania systemu opinii, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, Trusted Shops i oceniany sklep internetowy wymagają od Państwa podania adresu e-mail w celu zapewnienia możliwości kontroli wiarygodności wystawionej opinii, a w razie potrzeby także możliwości skontaktowania się z Państwem w celu wyjaśnienia ewentualnych zastrzeżeń lub zgłoszonych nadużyć i weryfikacji opinii. W tym celu Państwa mail, numer zamówienia oraz treść opinii będą przez nas przechowywane i zostaną przekazane ocenianemu przez Państwo sklepowi internetowemu.

W przypadku wystawienia opinii o produkcie zapisujemy również adres URL produktu, jego nazwę, opis, zdjęcie, producenta oraz identyfikator produktu (SKU, GTIN i MPN).

W przypadku wystawiania opinii – w celu zapewnienia bezpieczeństwa i rzetelności naszego systemu opinii oraz celem zapobiegania publikowaniu nieprawdziwych lub sfałszowanych opinii – będziemy przetwarzać Państwa adres IP. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na możliwości zapobiegania ewentualnym nadużyciom i niewłaściwemu wykorzystywaniu naszego systemu opinii Trusted Shops. Adres IP powiązany z daną opinią będzie przechowywany maksymalnie przez 7 dni, a następnie usuwany.

Jeśli użytkownik otrzyma przypomnienie o wystawieniu oceny wysłane przez oceniane przedsiębiorstwo za pośrednictwem systemów Trusted Shops, w których oceniane przedsiębiorstwo prosi o pozostawienie oceny lub jej recenzji na innej platformie oceny niż System opinii Trusted Shops, wówczas zastosowanie mają informacje o ochronie danych osobowych danego dostawcy platformy. Trusted Shops nie ponosi żadnej odpowiedzialności za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych na innych platformach ratingowych. W przypadku wysyłania przypomnień o wystawieniu oceny oraz umieszczania jej w Systemie opinii o sklepie Trusted Shops, obowiązują w dalszym ciągu Warunki Korzystania z Usług Trusted Shops dla Kupujących oraz wyświetlane tutaj informacje o ochronie danych osobowych.

Społeczny login przez Facebook lub Google

Mogą Państwo powiązać Państwa konto kupującego Trusted Shops z Państwa kontem na Facebooku lub Google.

Facebook, Inc. oraz Google LLC mają swoją siedzibę w USA i są certyfikowani w ramach tzw. Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat dostępny jest tutaj. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Tarczy Prywatności.

W przypadku woli powiązania konta Trusted Shops należy uwierzytelnić się za pomocą logowania do serwisu Facebook lub Google. W tym celu, po powiązaniu kont, przy pierwszym połaczeniu z serwisem Facebook lub Google zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na przekazanie Trusted Shops następujących danych:

Facebook: adres e-mail, imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, przedział wiekowy (np. 35-39 lat), język, kraj i inne dane, które zostały opublikowane na Państwa profilu na Facebooku jako dane publiczne.

Google: adres e-mail, imię i nazwisko, zdjęcie profilowe i inne dane, które zamieścili Państwo na swoim koncie w Google jako dane publicznie dostępne.

Dane, które Trusted Shops otrzyma w wyniku powiązania Pańśtwa kont, zostaną na podstawie zgody wyrażonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO wykorzystane do stworzenia Państwa profilu kupującego. Po powiązaniu kont, przy pierwszym połączeniu z Trusted Shops, Facebook odtrzyma Państwa adres e-mail w celu identyfikacji Państwa jako użytkownika, a następnie takżę iddentyfikator, który zostanie wyznaczony w celu Państwa uwierzytelniania między tymi dwoma systemami. Facebook lub Google nie otrzymują żadnych dalszych danych osobowych. W każdej chwili mogą Państwo dezaktywować połączenie kont i odwołać transfer danych między tymi kontami ze skutkiem na przyszłość. Należy w tym celu zmienić ustawienia na Facebooku (tutaj) lub Google (tutaj).

Rejestracja do członkostwa w Trusted Shops dla sprzedawców internetowych

Wniosek o członkostwo w Trusted Shops dla sprzedawców internetowych oferowany jest wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Dane osobowe będa przetwarzane w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) jeśli dobrowolnie nam je Państwo udostępnią podczas kontaktowania się z nami lub rejestracji w celu skorzystania z naszych usług.

Po całkowitej realziacji umowy, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania danych określonych w przepisach prawa podatkowego i handlowego dane zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo swoją zgodę na dalsze wykorzystanie tych danych w innych celach.

Korzystanie z Salesforce

Aby pomóc Państwu w integracji elementów Trusted Shops z Państwa stroną internetową i zoptymalizować naszą ofertę produktów dla Państwa oraz w zarządzaniu klientami i umowami, korzystamy z Service Cloud i Marketing Cloud firmy Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Monachium, Niemcy, spółki zależnej firmy Salesforce.com Inc, The Landmark @ One Marketing, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA. Salesforce Marketing Cloud jest usługą zarządzania bazą danych użytkowników. Dane są przetwarzane w Irlandii i USA. Salesforce.com certyfikowało tę usługę w ramach systemu Tarczy Prywatności UE-USA. Więcej informacji o chmurze i usługach marketingowych Salesforce oraz przetwarzanych przez nas informacjach można znaleźć na stronie https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.
Firma Salesforce stosuje metody analizy korzystania z produktów, platform i materiałów reklamowych Trusted Shops, takie jak śledzenie plików cookie, pseudonimowe profile użytkowników w celach reklamowych i analitycznych.
Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe i behawioralne (np. dane dotyczące użytkowania produktów). Ogólnie rzecz biorąc, Salesforce zapewnia nam dostęp do określonych danych osobowych w celach marketingowych tylko wtedy, gdy są Państwo zalogowani na naszej stronie. Z reguły przekazują nam Państwo te dane wraz z zamówieniem i w ramach stosunków handlowych. W ten sposób gromadzimy tylko te dane, które są wymagane do celów określonych w umowie. Dane te są wzbogacone w perspektywie czasowej o dane zebrane przez Salesforce, Inc.
Przetwarzanie danych służy z jednej strony przetwarzaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO, z drugiej zaś zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty i reklamy bezpośredniej zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO, który dominuje w zakresie ważenia interesów.
Podanie o pracę w Trusted Shops

Jeśli za pośrednictwem naszej strony internetowej zgłoszą Państwo swoją kandydaturę na oferowane w Trusted Shops stanowisko, wóczas na podsatwie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu oceny Państwa kandydatury i przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, Państwa dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane na portalu aplikacyjnym Trusted Shops.

Portal rekrutacyjny jest obsługiwany na nasze zlecenie przez współpracującego z nami zewnętrznego usługodawcę, który w ramach powierzenia przetwarzania danych, gromadzi i przetwarza dane na swoich serwerach.

Dane udostępnione przez Państwo w naszym portalu aplikacyjnym zostaną wykorzystane wyłącznie w celu rozpatrzenia Państwa kandydatury i przeprowadzenia rekrutacji na ogłoszone stanowiska. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, Państwa dane zostaną zablokowane do dalszego wykorzystania i usunięte po upływie ewentualnych okresów przechowywania danych określonych w przepisach.

Transfer danych

Jeśli zamówili Państwo produkty, które zgodnie z umową zobowiązani jesteśy przesłać drogą wysyłkową, wówczas zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, celem realizacji tej umowy, przekazujemy niezbędne Państwa dane do uzgodnionej w umowie firmy spedycyjnej. W zależności od wybranego przez Państwa w procesie składania zamówienia dostawcy usług płatniczych, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność oraz w stosownych przypadkach do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach w trakcie składania zamówienia zostaną Państwo przekierowani na stronę dostawcy usług płatniczych, gdzie po zalogowaniu będą Państwo mogli zrealizować płatność. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

Jeden z wykorzystywanych przez nas dostawców usług płatniczych ma siedzibą w kraju spoza Unii Europejskiej. Przekazanie danych osobowych do tej firmy odbywa się wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji płatności i umowy.

Sprawdzenie konta przy rejestracji członkostwa w Trusted Shops dla sprzedawców internetowych

Tylko w przypadku, gdy prowadzą Państwo działalność gospodarczą lub na własny rachunek, przy zawieraniu umowy o członkostwo dla sprzedawców internetowych przekazujemy Państwa dane adresowe agencjom kredytowym w celu oceny ryzyka odpowiedzialności i, w razie potrzeby, oceny kredytowej. Służy to uregulowaniu stosunku umownego zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO.

Dane osobowe wymagane do oceny zdolności kredytowej przekazujemy następującym firmom:

Verband der Vereine Creditreform e.V.
Hellersbergstraße 12
D-41460 Neuss, Niemcy

Pod uwagę zostaną wzięte odpowiednie środki ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów. Mają Państwo możliwość przedstawienia swoich poglądów i zakwestionowania decyzji poprzez skontaktowanie się z osobą kontaktową opisaną poniżej.

Biuletyn elektroniczny i reklama wysyłana tradycyjną pocztą

Reklama wysyłana e-mailem po zapisaniu się do newslettera

Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, lub podadzą nam swoje dane w celu otrzymania od nas bezpłatnych poradników dot. branży e-commerce, wówczas na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) będziemy korzystać z danych niezbędnych do regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera drogą elektroniczną.

Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez zewnętrznego usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail. W przypadkach, gdy usługodawca taki ma swoją siedzibę w USA, jest on certyfikowany w ramach tzw. Tarczy Prywatności UE-USA. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera ze skutkiem na przyszłość, wysyłając nam stosowną wiadomość na adres wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa“ lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo wyraźnej zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach

Reklama wysyłana e-mailem po zapisaniu się do personalizowanego newslettera

Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, lub podadzą nam swoje dane w celu otrzymania od nas bezpłatnych poradników dot. branży e-commerce, wówczas na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) będziemy korzystać z danych niezbędnych do regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera drogą elektroniczną. Newsletter z poradami i sztuczkami ze świata handlu internetowego, jak również z imprez, konkursów i naszych produktów, członków i partnerów jest ukierunkowany na Państwa konkretne zainteresowania i dostarcza istotnych informacji na odpowiednie tematy.

Rejestrując się w celu otrzymywania personalizowanego newslettera, wyrażają Państwo również zgodę na możliwość śledzenia i analizowania przez nas Państwa zachowania w ramach użytkowania newslettera (analizy dot. klikanych i otwieranych linków). Powyższe odbywa się w ramach powiązania informacji dotyczących sposobu użytkowania przez Państwa newslettera z Państwa osobistym profilem użytkownika w naszym wewnętrznym systemie zarządzania klientami. Powiązanie te umożliwia dokonanie oceny wysyłanych informacji pod kątem Państwa osoby i Państwa przypuszczalnych zainteresowań celem ulepszenia personalizacji newslettera. Niniejszej oceny będziemy dokonywać na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera, wysyłając wiadomość do osoby kontaktowej wskazanej poniżej lub za pośrednictwem stosownego linku zamieszczonego w każdej wiadomości w ramach newslettera. Po rezygnacji z subskrypcji usuniemy Państwa adres e-mail, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych w innych celach lub dalsze przetwarzanie danych jest niezbędne do spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych.

Reklama wysyłana tradycyjną pocztą i Państwa prawo sprzeciwu

Ponadto zastrzegamy prawo do przetwarzania Państwa danych – imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego do własnych celów reklamowych w zakresie naszych produktów, np. przesyłania pocztą najnowszych ofert i informacji dotyczących naszych usług. Powyższe służy zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na optymalnej prezentacji naszych usług oraz kontakcie z klientami w celach reklamy własnych usług i produktów.

Przesyłki reklamowe są dostarczane na nasze zlecenie przez współpracującego z nami usługodawcę, któremu przekazujemy niezbędne w tym celu Państwa dane (powierzenie przetwarzania danych).

W każdej chwili mogą Państwo wyrazić swój sprzeciw wobec zachowywania i wykorzystywania Państwa danych w powyższym celu, wysyłając nam stosowną wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa“.

Integracja Trustbadge Trusted Shops

W celu prezentacji opinii klientów – z niektórymi naszymi stronami internetowymi zintegrowany jest Trustbadge Trusted Shops.

Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym prezentowaniu naszej oferty na rynku. Trustbadge i reklamowane w ten sposób usługi stanowią ofertę Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy.

W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (tzw. dane dostępu) i dokumentuje wywołanie Trustbadge. Wskazane powyżej dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie do siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

Cookies i analityka internetowa

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową i umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty i strony internetowej. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (tzw. trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach dot. cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Proszę uwzględnić, iż wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

a. Analityka internetowa

Stosowannie Google (Universal) Analytics do analityki stron internetowych

Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Spseudonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas użytkowania Google Analytics, zgromadzone dane zostaną usunięte.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat w ramach tzw. Tarczy prywatności EU-US. Aktualny certyfikat dostępny jest pod niniejszym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu przez Google zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Wykorzystywanie HubSpot do analityki stron internetowych

Nasza strona internetowa używa do analityki internetowej technologii dostarczanych przez firmę Hubspot, Inc. ( www.hubspot.com). W tym celu w trakcie odwiedzin naszych stron internetowych HubSpot automatycznie gromadzi i zapisuje dane, na podstawie których tworzone są spseudonimizowane profile użytkowników. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty na rynku. Do tego celu mogą być wykorzystywane pliki cookies. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas dalszego użytkowania HubSpot, zgromadzone dane zostaną usunięte.

Hubspot, Inc. ma siedzibę w USA i jest certyfikowany w ramach tzw. Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat dostępny jest pod niniejszym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się zbieraniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość, poprzez zapisanie cookie opt-out na swoim urządzeniu końcowym lub poprzez wyłączenie funkcjonalności narzędzia za pomocą odpowiedniego rozszerzenia przeglądarki, np. wtyczka Ghostery.

Wykorzystywanie Hotjar do analityki stron internetowych

Do celów analityki i optymalizacji naszych stron internetowych – za pomocą technologii firmy Hotjar Limited (www.hotjar.com) podczas odwiedzin naszych stron internetowych są automatycznie gromadzone i zapisywane dane, na podstawie których tworzone są spseudonimizowane profile użytkowników. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty na rynku. Do tego celu mogą być wykorzystywane pliki cookies. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas dalszego użytkowania Hotjar, zgromadzone dane zostaną usunięte. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i zapisywaniu danych w przyszłości, klikając w niniejszy link

Po wyrażeniu sprzeciwu, na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie plik opt-out-cookie, wyłączający Państwa urządzenie z analizy. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć na wskazany powyżej link.

Wykorzystywanie Optimizely do analityki stron internetowych i testów A/B

Do celów analityki i optymalizacji naszych stron internetowych oraz tzw. testów A/B – za pomocą technologii firmy Optimizely GmbH (www.optimizely.com) podczas odwiedzin naszych stron internetowych są automatycznie gromadzone i zapisywane dane, na podstawie których tworzone są spseudonimizowane profile użytkowników. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty na rynku. Do tego celu mogą być wykorzystywane pliki cookies. Bez udzielenia odrębnej i wyraźnej zgody spseudonimizowane profile użytkowników nie są łączone z danymi osobowymi podmiotu, któremu nadano pseudonim. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas dalszego użytkowania technologii firmy Optimizely GmbH, zgromadzone dane zostaną usunięte. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i zapisywaniu danych w przyszłości, klikając w niniejszy link

Po wyrażeniu sprzeciwu, na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie plik opt-out-cookie, wyłączający Państwa urządzenie z analizy. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć na wskazany powyżej link.

Wykorzystywanie Tealium do analityki stron internetowych

Do celów analityki i optymalizacji naszych stron internetowych – za pomocą technologii firmy Tealium, Inc. (www.tealium.com) podczas odwiedzin naszych stron internetowych są automatycznie gromadzone i zapisywane dane, na podstawie których tworzone są spseudonimizowane profile użytkowników. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty na rynku. Do tego celu mogą być wykorzystywane pliki cookies. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas dalszego użytkowania technologii firmy Tealium, zgromadzone dane zostaną usunięte.

Firma Tealium, Inc. ma siedzibą w USA i posiada aktualny certyfikat w ramach tzw. Tarczy Prywatności UE-USA. Wgląd do certyfikatu możliwy jest pod tutaj. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i zapisywaniu danych w przyszłości poprzez zapisanie na swoim urządzeniu końcowym pliku cookie opt-out lub poprzez wyłączenie funkcjonalności narzędzia za pomocą instalacji odpowiedniego rozszerzenia do Państwa przeglądarki internetowej (np. wtyczka Ghostery).

Używanie Salesforce do analizy stron internetowych

Strona ta wykorzystuje technologie Salesforce.com, Inc. do analizy stron internetowych. (www.salesforce.com) Automatycznie gromadzone i przechowywane dane, na podstawie których tworzone są profile użytkowników z użyciem pseudonimów. Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 f RODO służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty, która dominuje w kontekście równoważenia interesów. Do tego celu można wykorzystać pliki cookie. Po zakończeniu korzystania z usługi Salesforce dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.
Firma Salesforce.com, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Tutaj można zobaczyć aktualny certyfikat. W wyniku tej umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja Europejska ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.
Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się zbieraniu i przechowywaniu danych, ze skutkiem na przyszłość, poprzez zapisanie cookie opt-out na swoim urządzeniu końcowym lub poprzez wyłączenie funkcjonalności narzędzia za pomocą odpowiedniej wtyczki przeglądarki, np.
b. Reklama za pośrednictwem sieci marketingowych

Google Tag Manager

Korzystamy z Google Tag Manager do zarządzania usługami reklamowymi. Google Tag Manager to system do zarządzania wszystkimi skryptami (tagami) na naszej stronie. Samo narzędzie nie gromadzi żadnych danych osobowych. Narzędzie wywołujue jednak i dodaje do stron poszczególne tagi (skrypty), które to z kolei mogą gromadzić i przetwarzać dane (zob. powyżej). Jeśli za pomocą ustawień przeglądarki lub w domenie dokonali Państwo dezaktywacji plików cookies, dezaktywacja będzie skuteczna również względem wszystkich tagów (skryptów) zaimplementowanych w Google Tag Manager.

Google Double Click

Nasza strona internetowa korzysta w ramach Google Analystics z tzw. plików cookies DoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym i efektywnym działaniu naszej strony internetowej na rynku. Informacje generowane automatycznie przez cookies, dotyczące Państwa korzystania z niniejszej strony internetowej, są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas użytkowania Google DoubleClick, zgromadzone dane zostaną usunięte.

Google Double Click jest usługą firmy Google LLC. (www.google.com). Google LLC ma siedzibę główną w USA i jest certyfikowany w ramach tzw. Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat dostępny jest tutaj. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Tarczy Prywatności.

Mogą Państwo dezaktywować cookies DoubleClick klikając w niniejszy link można wyłączyć obsługę plików cookie DoubleClick. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance. Mogą Państwo również tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji wykorzystywania plików cookies, funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Google AdSense

Nasza strona internetowa promuje za pośrednictwem Google AdSense miejsce na reklamy innych dostawców i sieci reklamowych. Reklamy te wyświetlane są Państwu w różnych miejscach na naszej stronie internetowej. W ramach integracji usługi Google AdSense u każdego odwiedzającego stronę pozostawiany jest tzw. plik cookie DoubleClick firmy Google. Umożliwia to wyświetlenie reklamy zgodnej z zainteresowaniami poprzez automatyczne przypisanie pseudonimowego identyfikatora użytkownika (UserID), z pomocą którego określane są zainteresowania na podstawie odwiedzin naszej i innych stron internetowych. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym działaniu naszej strony internetowej na rynku. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas użytkowania Google AdSense, zgromadzone dane zostaną usunięte.

Google AdSense jest usługą firmy Google LLC (www.google.com). Google LLC ma siedzibę głowną w USA i jest certyfikowany w ramach tzw. Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat dostępny jest tutaj. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Tarczy Prywatności.

Obsługę plików cookies można dezaktywować za pomocą niniejszego linku. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies na stronie Digital Advertising Alliance oraz zmienić ustawienia w tym zakresie.

Google AdWords Remarketing i Google Analytics Audiences

Za pośrednictwem Google Adwords Remarketing i Google Analytics Audiences promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej w urządzeniu każdego odwiedzającego automatycznie pozostawiany jest tzw. plik remarketing cookie oraz google analytics cookie firmy Google, które z pomocą spseudonimizowanego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwiają wyświetlanie reklam opartych na Państwa zainteresowaniach. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym działaniu naszej strony internetowej na rynku. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas użytkowania powyższych technologii firmy Google, zgromadzone za ich pośrednictwem dane zostaną usunięte.

Przetwarzanie danych wykraczające poza powyższy zakres ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo zalogowani podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Usługi Google AdWords Remarketing i Google Analytics Audiences stanowią ofertę firmy Google LLC (www.google.com). Google LLC ma siedzibę główną w USA i jest certyfikowany w ramach tzw. Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tutaj. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Tarczy Prywatności.

Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu klikając w niniejszy link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies na stronie Digital Advertising Alliance oraz zmienić ustawienia w tym zakresie.

AdRoll Retargeting

Z pomocą naszego partnera reklamowego AdRoll Advertising Limited, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Irlandia promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu podczas odwiedzin naszej strony internetowej w urządzeniu odwiedzającego automatycznie zapisywany jest plik cookie współpracujących usługodawców lub ich partnerów, który z pomocą spseudonimowanego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na Państwa zainteresowaniach. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty i strony internetowej na rynku. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas użytkowania AdRoll Retargeting, zgromadzone za jego pośrednictwem dane zostaną usunięte.

Mogą Państwo dezaktywować obsługę cookies wykorzystywanych do retargetingu za pomocą poniższego linku: https://app.adroll.com/optout/safari.

Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies na stronie Digital Advertising Alliance oraz zmienić ustawienia w tym zakresie.

LinkedIn Insight & Conversion Tag

Za pośrednictwem naszego partnera reklamowego LinkedIn Corporation, reklamujemy naszą stronę internetową na platformie LinkedIn (www.linkedin.com). W tym celu podczas odwiedzin naszej strony internetowej w urządzeniu odwiedzającego automatycznie zapisywany jest plik cookie tego usługodawcy. Z pomocą spseudonimowanego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia on wyświetlanie reklam opartych na Państwa zainteresowaniach. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty i strony internetowej na rynku. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas użytkowania skryptów LinkedIn, zgromadzone za jego pośrednictwem dane zostaną usunięte.

Mogą Państwo dezaktywować obsługę cookies wykorzystywanych w celach reklamowych za pomocą niniejszego linku. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies na stronie Digital Advertising Alliance oraz zmienić ustawienia w tym zakresie.

Twitter Ads & Conversion

Za pośrednictwem naszego partnera reklamowego Twitter, Inc. reklamujemy naszą stronę internetową w serwisie Twitter (www.twitter.com). W tym celu podczas odwiedzin naszej strony internetowej w urządzeniu odwiedzającego automatycznie zapisywany jest plik cookie tego usługodawcy. Z pomocą spseudonimowanego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia on wyświetlanie reklam opartych na Państwa zainteresowaniach. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty i strony internetowej na rynku. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas użytkowania Twittera, zgromadzone za jego pośrednictwem dane zostaną usunięte.

Mogą Państwo dezaktywować obsługę cookies wykorzystywanych w celach reklamowych za pomocą niniejszego linku. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies na stronie Digital Advertising Alliance oraz zmienić ustawienia w tym zakresie.

Reklama za pośrednictwem Piksel Facebooka

Z naszą stroną internetową zintegrowany jest piksel Facebooka – narzędzie firmy Facebook, Inc. (www.facebook.com). Poniżej wskazujemy zakres wykorzystywanych przez nas funkcjonalności narzędzia piksel Facebook:

 • Facebook Connect, analiza danych dostępu w celu prezentowania na Facebooku reklam opartych na zainteresowaniach;
 • Facebook Custom Publiczność, analiza danych dostępu do celów reklamy na stronach osób trzecich na Facebooku;
 • Wydarzenia na Facebooku, analiza danych dostępu do celów reklamy nadchodzących wydarzeń;
 • Facebook Piksel Remarketing, analiza danych dostępu w zakresie stron produktów do celów wyświetlania na Facebooku reklam opartych na zainteresowaniach;
 • Facebook Piksel Tracking, analiza danych dostępu w celu prezentowania na Facebooku reklam opartych na zainteresowaniach;
 • Facebook Piksel Conversions, analiza danych dot. konwersji po dokonaniu zamówienia (wartość zamówienia, waluta, wskazanie – istniejący lub nowy klient) w celu prezentowania na Facebooku reklam opartych na zainteresowaniach i rozliczenia ich kosztów.

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, piksel Facebooka automatycznie zapisuje w Państwa urządzeniu plik cookie. Z pomocą spseudonimowanego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia on wyświetlanie reklam opartych na Państwa zainteresowaniach. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty i strony internetowej na rynku. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas użytkowania technologii Piksel Facebooka, zgromadzone za jej pośrednictwem dane zostaną usunięte.

Facebook Inc ma siedzibę główną w USA i jest certyfikowany w ramach tzw. Tarczy Prywatności UE-USA. Wgląd do aktualnego certyfikatu możliwy jest tutaj. W wyniku umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i zapisywaniu danych w przyszłości poprzez zapisanie na swoim urządzeniu końcowym pliku cookie opt-out lub poprzez wyłączenie funkcjonalności narzędzia za pomocą instalacji odpowiedniego rozszerzenia do Państwa przeglądarki internetowej (np. wtyczka Ghostery)

Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies na stronie Digital Advertising Alliance oraz zmienić ustawienia w tym zakresie.

Wtyczki portali społecznościowych

Na naszej stronie internetowej za pomocą rozwiązania Shariff stosowane są wtyczki (przyciski) serwisów społecznościowych Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest.

Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej strony internetowej i oferty na rynku. Aby zwiększyć bezpieczeństwo Państwa danych podczas wizyty na naszej stronie internetowej, przyciski te nie są w pełni zintegrowane jako wtyczki, lecz dostępne z użyciem linka HTML. Rozwiązanie to zepewnia, że podczas odwiedzin naszej strony zawierającej takie wtyczki (przyciski), nie nawiązuje się bezpośredniego połączenia z serwerami operatora danego serwisu społecznościowego.

Po kliknięciu na jeden z przycisków (wtyczkę) otwiera się nowe okno Państwa przeglądarki wyświetlające stronę logowania do danego usługodawcy, na której mogą Państwo (po ew. wprowadzeniu danych do logowania) uruchomić udostępnione tam przyciski np. „Lubię to” lub „Udostępnij”. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez usługodawców serwisów społecznościowych oraz Państwa prawa w tym zakresie, jak również możliwość nawiązania kontaktu i dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności, opisane zostały w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Wtyczki video Youtube

Z niniejszą stroną zintegrowana jest wtyczka video Youtube udostępniana przez Google Inc („Usługodawca”). Serwis Youtube prowadzony jest przez Google LLC, (www.google.com) 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Integracja materiałów video z Youtube służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty na rynku.

Google LLC ma siedzibę w USA i jest certyfikowany w ramach tzw. Tarczy Prywatności UE-USA. Wgląd do aktualnego certyfikatu jest dostępny tutaj. W wyniku tej umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

W przypadku materiałów video z Youtube dostępnych na naszej stronie internetowej, aktywowano rozszerzoną ochronę danych osobowych. Oznacza to, że Youtube nie pobiera i nie zapisuje informacji o osobach odwiedzających stronę, chyba że włączą one materiał video. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez usługodawców serwisów społecznościowych oraz Państwa prawa w tym zakresie, jak również możliwość nawiązania kontaktu i dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności, opisane zostały w polityce prywatności Google http://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html.

Wtyczki video Vimeo

Z niniejszą stroną zintegrowana jest wtyczka platformy wideo serwisu Vimeo.

Portal Vimeo jest obsługiwany przez Vimeo LLC, 555 West 18th Street, Nowy Jork 10011, Stany Zjednoczone („Vimeo“). Integracja materiałów video służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty na rynku.

Z umieszczonymi na naszej stronie materiałami video z Vimeo, automatycznie zintegrowane zostało narzędzie do śledzenia online (Trackingtool Google Analytics). Nie mamy wpływu na ustawienia śledzenia (tracking) i zbierane w ten sposób wyniki analizy oraz nie mamy do nich wglądu. Poprzez integrację materiałów video z Vimeo – u osób odwiedzających strony instalowane są tzw. Web-Beacons [tzw. niewidoczne grafiki].

W celu wyłączenia śledzenia i analizy przez Google Analytics Trackingtool mogą Państwo zapobiec instalacji tracking cookies poprzez odpowiednią konfigurację Państwa przeglądarki interentowej. W takiej sytuacji może się jednak zdarzyć, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą w pełni dostępne. Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu przez Google danych zgromadzonych przez cookies, dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie mogą Państwo kliknąć na ten link, aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Jednocześnie na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo cookies, muszą Państwo ponownie kliknąć na powyższy link. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawce, a także Państwa prawa w tym zakresie i możliwości dotyczące ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności, opisane zostały w polityce prywatności Vimeo https://vimeo.com/privacy

Nasza obecność na portalach społecznościowych

Nasza obecność na portalach społecznościowych służy zapewnieniu aktywnej komunikacji z naszymi stałymi i potencjalnymi klientami. Za pomocą mediów społecznościowych informujemy również o naszych produktach i aktualnych promocjach.

W przypadku odwiedzin naszego profilu/konta w portalu społecznościowym, dany portal społecznościowy może za pomocą plików cookies w celach badania rynku i reklamowych automatycznie gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe i tworzyć na ich podstawie pseudonimowane profile użytkowników. Pseudonimowane profile tworzone są np. w celu umożliwienia wyświetlenia reklamy odpowiadającej Państwa zainteresowaniom.

Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu optymalnej komunikacji z klientami i prezentacji naszej oferty na rynku. Jeśli portal społecznościowy poprosi Państwo (np. za pomocą pola checkbox) o udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wówczas podstawą prawną ich przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W przypadku portali społecznościowych mających główną siedzibę w USA obowiązuje porozumienie EU–US Privacy Shield (tzw. tarcza prywatności). W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Aktualny certyfikat danego portalu społecznościowego z siedzibą w USA dostępny jest tutaj. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych przez poszczególne portale społecznościowe, jak również możliwość nawiązania kontaktu, złożenia zapytań dot. ustawień prywatności lub wniosku dot. realizacji Państwa uprawnień, w szczególności prawa do sprzeciwu, opisane zostały w polityce prywatności poszczególnych portali społecznościowych. Gdyby potrzebowali Państwo pomocy w tym zakresie, mogą Państwo skontaktować się również z nami.

Polityki prywatności poszczególnych portali społecznościowych:

Ustawienia dot. zgłoszenia sprzeciwu (Opt-Out):

Piksel VG WORT

Z niektórymi naszymi stronami internetowymi zintegrowany jest piksel VG WORT, narzędzie za pomocą którego zapisujemy tzw. dane dostępu do stron w celu ich zgłoszenia do Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort). Ma to na celu zapewnienie naszym autorom uczestnictwa w VG WORT i służy zabezpieczeniu naszego prawnego obowiązku (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), polegającego na ochronie praw autorskich i zapewnieniu ustawowo przewidzianego wynagrodzenia za wykorzystanie treści chronionych prawem autorskim zgodnie z § 53 UrhG (niemiecka ustawa o ochronie praw autorskich).

Przypomnienia o możliwości wystawienia opinii

Jeżeli w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyrazili Państwo na to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO swoją wyraźną zgodę, użyjemy Państwa adresu e-mail, celem wysłania wiadomości e-mail z przypomnieniem o możliwości wystawienia opinii o Państwa zakupie.

Mogą Państwo w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość, wysyłając nam w tym celu wiadomość na nasz adres wskazany poniżej w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa“.

W pozostałych przypadkach, wiadomość przypominająca o wystawieniu opinii wysyłana jest jako świadczenie wzajemne w ramach użytkowania bezpłatnego członkostwa i w związku z tym stanowi element usług realizowanych w ramach umowy członkowskiej. W takim przypadku dane przetwarzane są w celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa

Przysługują Państwu następujące prawa:

Prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w art. 15 RODO;

Zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;

Zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku;
 • z uwagi na względy interesu publicznego;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych

Zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile:

 • prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
 • nie potrzebujemy już danych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń prawnych;
 • zgłosili Państwo na podstawie art. 21 RODO sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych;

Zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);

Zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.

Trusted Shops AG

Inspektor ochrony danych
Subbelrather Str. 15c
50823 Kolonia, Niemcy
ochronadanych@trustedshops.pl

Prawo do sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany powyżej w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które są nadrzędne w procesie równoważenia interesów, mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeśli dane są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, możesz w każdej chwili skorzystać z tego prawa, jak opisano powyżej. Jeżeli przetwarzanie odbywa się w innych celach, mają Państwo prawo do sprzeciwu tylko wtedy, gdy istnieją przyczyny wynikające z Państwa konkretnej sytuacji.

Po skorzystaniu z prawa sprzeciwu nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych do tych celów, chyba że udowodnimy, że istnieją ważne powody zasługujące na ochronę w związku z przetwarzaniem, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub jeżeli przetwarzanie służy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Nie ma to zastosowania, jeżeli przetwarzanie odbywa się do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu.